Nguồn website giaibai5s.com

  1. Hướng dẫn chung:

– Khi làm bài tập 1, em cần đọc kĩ yêu cầu của đề bài, đọc kĩ bài thơ, nắm vững nội dung, nắm vững những sự vật được nhân hóa trong bài.

– Khi làm bài tập 2, em cần đọc kĩ yêu cầu của đề bài, dựa vào nội dung vừa đọc ở bài tập 1, dựa vào gợi ý. Sau đó, tìm những sự vật được nhân hóa.

– Khi làm bài tập 3, các em đọc kĩ đoạn văn. Sau đó, gạch dưới bộ phận câu trả lời cho câu hỏi “Ở đâu?”.

– Khi làm bài tập 4, các em đọc kĩ đề bài, đọc lại bài Ở lại với chiến khu (trang 13). Sau đó, dựa vào nội dung bài tập đọc để trả lời các câu hỏi. II. Làm bài tập 1. Đọc bài thơ sau:

Ông trời bật lửa

..

.

,

Chị mây vừa kéo đến Trăng sao trốn cả rồi Đất nóng lòng chờ đợi Xuống đi nào, mưa ơi! Mưa! Mưa xuống thật rồi! Đất hả hê uống nước Ông sấm vỗ tay cười Làm bé bừng tỉnh giấc.

Chớp bỗng lòe chói mắt | Soi sáng khắp ruộng vườn

Ơ! Ông trời bật lửa Xem lúa vừa trổ bông.

| Đỗ Xuân Thanh

  1. Trong bài thơ trên, những sự vật nào được nhân hóa? Chúng được nhân hóa bằng những cách nào?

* Kết quả đúng:

Tên các sự vật a/ Các sự vật được nhân hóa | được gọi bằng

ông

| Mặt trời Mây

chi

Trăng sao

Cách nhân hóa b/ Các sự vật | c/ Tác giả nói với được tả bằng mưa thân mật những từ ngữ như thế nào? B. bật lửa

kéo đến

trốn nóng lòng chờ đợi, hả hê uống nước xuống

nói với mưa thân mật như nói với một người bạn: Xuống đi nào,

mưa ơi! vỗ tay cười

Đất

.

.

..

Mưa

Sấm

ông

  1. Gạch dưới bộ phận câu trả lời cho câu hỏi “Ở đâu? ”:

a/ Trần Quốc Khái quê ở huyện Thường Tín, tỉnh Hà Tây. b/ Ông học được nghề thêu ở Trung Quốc trong một lần đi sứ.

c/ Để tưởng nhớ công lao của Trần Quốc Khái, nhân dân lập đền thờ ở quê hương ông.

* Kết quả đúng: a/ Trần Quốc Khái quê ở huyện Thường Tín, tỉnh Hà Tây. b Ông học được nghề thêu ở Trung Quốc trong một lần đi sứ.

c/ Để tưởng nhớ công lao của Trần Quốc Khái, nhân dân lập đền thờ ở quê hương ông. 4. Đọc lại bài tập đọc ở lại với chiến khu và trả lời câu hỏi:

a/ Câu chuyện kể trong bài diễn ra khi nào và ở đâu? b/ Trên chiến khu, các chiến sĩ nhỏ tuổi sống ở đâu? c/ Vì lo cho các chiến sĩ nhỏ tuổi, trung đoàn trưởng khuyên họ về đâu?

* Kết quả đúng: | a/ Câu chuyện kể trong bài diễn ra vào thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp, ở chiến khu Bình – Trị – Thiên. | b Trên chiến khu, các chiến sĩ nhỏ tuổi sống ở trong lán.

c/ Vì lo cho các chiến sĩ nhỏ tuổi, trung đoàn trưởng khuyến họ về sống với gia đình.

Giải bài tập Tiếng Việt 3 Tập 2-Tuần 21: Luyện từ và câu: Nhân hóa. Ôn tập cách đặt và trả lời câu hỏi Ở đâu?
Đánh giá bài viết
News Reporter