Nguồn website giaibai5s.com

  1. Viết chính tả

– Đọc lại bài chính tả Ông tổ nghề thêu (từ đầu đến triều đình nhà Lê) (trang 22).

– Gạch dưới những tên riêng trong bài chính tả. – Luyện viết các từ ngữ: Trần Quốc Khái, kéo vó, ánh sáng, …

– Viết xong, dò lại bài + chữa lỗi. II. Làm bài tập: 1. a/ Điền vào chỗ trống ch hay tr?

| Trần Quốc Khái thông minh, ..ăm chỉ học tập nên đã …ở thành tiến sĩ, làm quan to …ong ..iều đình nhà Lê. Được cử đi sứ Trung Quốc, ước thử thách của nhà vua nước láng giềng, ông đã xử ..í rất giỏi làm …o mọi người phải kính …ọng. Ông còn nhanh ..í học được nghề thêu của người Trung Quốc để uyền lại 0 nhân dân.

b/ Đặt trên chữ in đậm dấu hỏi hay dấu ngã?

| Lê Quý Đôn sống vào thời Lê. Từ nho, ông đa nổi tiếng thông minh. Năm 26 tuổi, ông đỗ tiến sĩ. Ông đọc nhiều, hiệu rộng, làm việc rất cần mẫn. Nhờ vậy, ông viết được hàng chục cuốn sách nghiên cứu về lịch sử, địa lí, văn học…, sáng tác ca thơ lân văn xuôi. Ông được coi là nhà bác học lớn nhất của nước ta thời xưa.

* Kết quả đúng: a/ Điền vào chỗ trống ch hay tr?

Trần Quốc Khái thông minh, chăm chỉ học tập nên đã trở thành tiến sĩ, làm quan to trong triều đình nhà Lê. Được cử đi sứ Trung Quốc, trước thử thách của nhà vua nước láng giềng, ông đã xử trí rất giỏi làm cho mọi người phải kính trọng. Ông còn nhanh trí học được nghề thêu của người Trung Quốc để truyền lại cho nhân dân.

b/ Đặt trên chữ in đậm dấu hỏi hay dấu ngã?

| Lê Quý Đôn sống vào thời Lê. Từ nhỏ, ông đã nổi tiếng thông minh. Năm 26 tuổi, ông đỗ tiến sĩ. Ông đọc nhiều, hiểu rộng, làm việc rất cần mẫn. Nhờ vậy, ông viết được hàng chục cuốn sách nghiên cứu về lịch sử, địa lí, văn học…, sáng tác cả thợ lẫn văn xuôi. Ông được coi là nhà bác học lớn nhất của nước ta thời xưa.

Giải bài tập Tiếng Việt 3 Tập 2-Tuần 21: Chính tả: Nghe – viết: Ông tổ nghề thêu. Phân biệt tr / ch, dấu hỏi / dấu ngã
Đánh giá bài viết
News Reporter