Nguồn website giaibai5s.com

  1. Viết chính tả

– Đọc lại bài chính tả Ở lại với chiến khu (từ Bỗng một em … đến hết, trang 14)

– Gạch dưới tên riêng trong bài chính tả. – Luyện viết các từ ngữ: tiếng hát, bay lượn, rực rỡ, chỉ huy,… .. – Viết xong, dò lại bài + chữa lỗi.

  1. Làm b 1. Giải câu đố sau:

Đúng là một cặp sinh đôi Anh thời lóe sáng, anh thời ầm vang

– Anh làm rung động không gian Anh xẹt một cái rạch ngang bầu trời.

(Là những gì?)

| Miệng dưới biển, đầu trên non Thân dài uốn lượn như con thằn lằn

Bụng đầy những nước trong ngần

Nuốt tôm cá, nuốt cả thân tàu bè. (Là gì?) * Kết quả đúng: sấm, và sét; sông 2. Điền vào chỗ trống uốt hay uộc?

– Ăn không rau như đau không th… . – Cơm tẻ là mẹ r…. – Cả gió thì tắt đ…..

. …. – Thẳng như r….. ngựa. | * Kết quả đúng: – Ăn không rau như đau không thuốc. – Cơm tẻ là mẹ ruột. – Cả gió thì tắt đuốc. – Thẳng như ruột ngựa.

Giải bài tập Tiếng Việt 3 Tập 2-Tuần 20: Chính tả: Nghe – viết: Ở lại với chiến khu. Phân biệt s /x, uôt / uôc
Đánh giá bài viết
News Reporter