Nguồn website giaibai5s.com

  1. Viết chính tả

– Đọc lại bài chính tả Trần Bình Trọng (trang 11) – Gạch dưới những chữ viết hoa trong bài chính tả.

– Luyện viết các từ ngữ : Trần Bình Trọng, giặc Nguyên, cướp, tức giận, giết, ..

– Viết xong, dò lại bài + chữa lỗi. II. Làm bài tập 1. Điền vào chỗ trống al l hay n?

| Người con gái anh hùng | Chị Võ Thị Sáu quê ở quận Đất đỏ, … ay là huyện Long Đất, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Chị làm …iên …ạc cho công an quận. Năm 1947, chị gia nhập đội công an xung phong. Nhiều …ần, chị dũng cảm mưu trí, ..uồn sâu vào vùng địch tạm chiếm để gắm tình hình, giúp công an giết được nhiều tên gian ác. Có gần, chị mai phục ém …ựu đạn phá cuộc tập trung của địch. Trong một trận chiến đấu, không may chị bị sa vào tay quân thù. Địch dùng mọi cực hình tra khảo nhưng vẫn không khuất phục được chị. Chúng đày chị ra Côn Đảo và giết hại chị khi chị mới 19 tuổi. b/ iết hay iệc?

Tiếng bom Phạm Hồng Thái B… tin toàn quyền Pháp Méc – lanh sẽ tới dự t… tại một nhà hàng ở Quảng Châu (Trung Quốc), các chiến sĩ cách mạng Việt Nam đặt kế hoạch tiêu d… tên thực dân này. Công v… được giao cho anh Phạm

ái.

Hồng Thái. Sát giờ ăn, anh bận đồ tây, xách ch… cặp da bước vào phòng t… với vẻ bình thản. Trái bom hẹn giờ nằm trong cặp nổ tung đã d… năm tên thực dân và làm bị thương nhiều tên khác. Bị giặc đuổi bắt, anh gieo mình xuống dòng sông Châu Giang, quyết không để sa vào tay chúng.

* Kết quả đúng: al I hay n?

| Người con gái anh hùng | Chị Võ Thị Sáu quê ở quận Đất đỏ, nay là huyện Long Đất, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Chị làm liên lạc cho công an quận. Năm 1947, chị gia nhập đội công an xung phong. Nhiều lần, chị dũng cảm mưu trí, luồn sâu vào vùng địch tạm chiếm để nắm tình hình, giúp công an giết được nhiều tên gian ác. Có lần, chị mai phục ném lựu đạn phá cuộc tập trung của địch. Trong một trận chiến đấu, không may chị bị sa vào tay quân thù. Địch dùng mọi cực hình tra khảo nhưng vẫn không khuất phục được chị. Chúng đày chị ra Côn Đảo và giết hại chị khi chị mới 19 tuổi. | bị iết hay lệc?

Tiếng bom Phạm Hồng Thái Biết tin toàn quyền Pháp Méc – lanh sẽ tới dự tiệc tại một nhà hàng ở Quảng Châu (Trung Quốc), các chiến sĩ cách mạng Việt Nam đặt kế hoạch tiêu diệt tên thực dân này. Công việc được giao cho anh Phạm Hồng Thái. Sát giờ ăn, anh bận đồ tây, xách chiếc cặp da bước vào phòng tiệc với vẻ bình thản. Trái bom hẹn giờ nằm trong cặp nổ tung đã diệt năm tên thực dân và làm bị thương nhiều tên khác. Bị giặc đuổi bắt, anh gieo mình xuống dòng sông Châu Giang, quyết không để sa vào tay chúng.

Giải bài tập Tiếng Việt 3 Tập 2-Tuần 19: Chính tả: Nghe – viết: Trần Bình Trọng. Phân biệt l / n, iêt / iêc
Đánh giá bài viết
News Reporter