Nguồn website giaibai5s.com

  1. Luyện đọc

a/ Giọng đọc: Giọng thiết tha, tình cảm.

b/ Cách ngắt nghỉ: Nghỉ một nhịp ở chỗ có dấu phẩy, ở cuối những dòng không có dấu chấm, nghỉ hai nhịp cuối mỗi dòng thơ có dấu chấm.

c/ Luyện đọc các từ ngữ khó: làm mật, yêu nước, thân lúa, núi cao, mùa vàng, nhân gian, đốm lửa, …

  1. Gợi ý trả lời câu hỏi về nội dung bài 1. Con ong, con cá, con chim yêu những gì? Vì sao?

(- Con ong yêu hoa vì hoa có mật ngọt giúp ong lấy được mật ngọt. – Con cá yêu nước vì có nước cá mới sống được. Không có nước cá sẽ chết.

– Con chim yêu trời vì có bầu trời cao rộng, chim mới thả sức tung cánh hót ca, bay lượn.)

  1. Hãy nêu cách hiểu của em về mỗi câu thơ trong khổ thơ 2.

(- Một ngôi sao không làm nên đêm sao sáng. Nhiều ngôi sao mới làm nên đêm sao sáng.

– Một thân lúa chín không làm nên mùa lúa chín. Nhiều thân lúa chín mới làm nên mùa lúa chín…

– Một người không phải là cả loài người. Sống một mình giống như một đốm lửa đang tàn lụi. Nhiều người mới làm nên nhân loại.) 3. Vì sao núi không chê đất thấp, biển không chê sông nhỏ?

(Vì núi nhờ có đất bồi mà cao. Biển nhờ có nước của muôn dòng sông mà đầy.) III. Luyện tập

  1. Đọc lại bài Tiếng ru 3 lần. | 2. Luyện đọc và viết các từ ngữ sau: làm mật, yêu nước, thân lúa, núi cao, mùa vàng, nhân gian, đốm lửa, ..
  2. Ghi nhớ nội dung bài thơ: Con người sống giữa cộng đồng phải yêu thương anh em, bạn bè, đồng chí.
  3. Học thuộc lòng bài thơ.
Giải bài tập Tiếng Việt 3 Tập 1-Tuần 8: Tập đọc: Tiếng ru
Đánh giá bài viết
News Reporter