Nguồn website giaibai5s.com

  1. Viết chính tả

– Đọc lại bài chính tả Bận (từ Cô bận cấy lúa … đến hết) (trang 60) – Luyện viết các từ ngữ: bận, thổi nấu, khóc, ánh sáng, rộn vui,…

– Viết xong, dò lại bài + chữa lỗi. II. Làm bài tập 1. Điền vào chỗ trống en hay pen?

– nhanh nh… – nh… miệng cười – sắt h… rỉ – h… nhát * Kết quả đúng:

– nhanh nhẹn – nhoẻn miệng cười – sắt hoen rỉ – hèn nhát 2. Tìm những tiếng có thể ghép được với mỗi tiếng sau: a/ – trung, chung

bị – kiến, kiêng | – trai, chai

| – miến, miếng – trống, chống ; – tiến, tiếng – * Kết quả đúng: Các em có thể tìm những tiếng để ghép với các tiếng đã cho như sau:

trung thành, trung kiên, kiên trung, trung bình, tập trung, trung

trung hậu, trung dũng, trung kiên,… ,

chung thủy, thủy chung, chung chung, chung sức, chung chung

lòng, chung sống, của chung,… trai con trai, gái trai, ngọc trai, .. chai chai sạn, chai tay, chai lọ, cái chai, trống cái trống, trống trải, trống trơn, trống rỗng, gà trống,… chống chống chọi, chống đỡ, chống trả, chèo chống,… b/ | kiên | kiên cường, kiên nhẫn, kiên trung, kiên cố, kiên định,…

kiêng | ăn kiêng, kiêng nể, kiêng dè, kiêng cữ, kiêng khem,… miến miến gà, thái miến, …

miếng | miếng ăn, miếng trầu, miếng bánh, nước miếng,… tiến tiến lên, tiên tiến, tiến bộ, cấp tiến, tiến triển,.. tiếng | nổi tiếng, danh tiếng, tiếng nói, tiếng kêu, tiếng khóc,…

Giải bài tập Tiếng Việt 3 Tập 1-Tuần 7: Chính tả: Nghe – viết: Bận. Phân biệt en / oen, tr / ch, iên / iêng
Đánh giá bài viết
News Reporter