Nguồn website giaibai5s.com

  1. Hướng dẫn chung

net.ch | – Khi làm bài tập 1, các em cần nghe hoặc đọc kĩ chuyện Dại gì mà đổi, đọc gợi ý. Sau đó, nhớ lại nội dung câu chuyện, kể lại một cách hồn nhiên, giọng hồn nhiên.

– Khi làm bài tập 2, các em cần đọc kĩ yêu cầu của đề bài, đọc những nội dung ghi trên bức điện, xác định những nội dung bức điện yêu cầu để điền vào cho phù hợp.

  1. Làm bài tập kt ! :’… . . . . . . . 1. Kể lại câu chuyện:

Dại gì mà đổi Có một cậu bé bốn tuổi rất nghịch ngợm. Một hôm, mẹ cậu dọa đổi cậu lấy một đứa trẻ ngoan để nuôi. Cậu bé nói: – Mẹ sẽ chẳng đổi được đâu!

Mẹ ngạc nhiên hỏi: . . . . . . . . . : . Vì sao thế?

Cậu bé trả lời: – Vì chẳng ai muốn đổi một đứa con ngoan lấy một đứa con nghịch ngợm đâu, mẹ ạ.

Theo Tiếng cười tuổi học trò 2. Em được đi chơi xa. Đến nơi, em muốn gửi điện báo tin cho gia đình biết. Hãy ghi vào chỗ trống trong bức điện dưới đây họ tên, địa chỉ người nhận, nội dung bức điện và họ tên, địa chỉ người gửi: . .

.

.

ĐB1

TỔNG CÔNG TỦ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM:

ĐIỆN BÁO

were

whe

Lou Hoc vinh

.

.

..

..

.

.

.

..

..

.

.

.

.

.

.

..

.

.

.

.

.

.

..

.

.

.

.

.

.

.

Họ, tên, địa chỉ người nhận : …….

……….. Nội dung :..

……..

.

.

..

.

.

.

..

.

.

..

.

.

..

.

.

..

.

.

.

.

.

..

..

.

t

.

.

.

.

.

..

..

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

..

.

.

..

VI

..

I

..

.

..

.

.

.

.

..

.

.

……………………..

.

.

.

..

.

.

.

.

..

.

… NOLA

. . www

Họ, tên, địa chỉ người gửi (Cần chuyển thì ghi, không thì thôi):

Họ, tên, địa chỉ người gửi (Phần này không chuyển đi nên không tính cước, nhưng người gửi cần ghi đầy đủ, rõ ràng để Bưu điện tiện liên hệ khi chuyển phát điện báo gặp khó khăn. Bưu điện không chịu trách nhiệm nếu khách hàng không ghi đủ theo yêu cầu.):

.

..

..

Giải bài tập Tiếng Việt 3 Tập 1-Tuần 4: Tập làm văn: Nghe – kể: Dại gì mà dỗi. Điền vào giấy tờ in sẵn
Đánh giá bài viết