Nguồn website giaibai5s.com

  1. Hướng dẫn chung

– Khi làm bài tập 1, các em cần đọc kĩ yêu cầu của đề bài, chuẩn bị những nội dung về gia đình mà mình sẽ kể cho bạn nghe. Khi kể, các em nhớ xưng “mình” hoặc “tớ”.

– Khi làm bài tập 2, các em đọc kĩ yêu cầu của đề bài, đọc mẫu đơn. Sau đó, dựa vào mẫu đơn vừa đọc, viết một lá đơn xin nghỉ học. II. Làm bài tập 1. Hãy kể về gia đình em với một người bạn em mới quen.

Ví dụ:

Mình sẽ kể cho bạn nghe về gia đình mình nhé. Gia đình mình có bốn người: bố mẹ, chị gái và mình. Bố mình là bác sĩ. Bố làm ở bệnh viện cách nhà 5 km. Mẹ mình là giáo viên tiểu học. Bố mẹ mình đều rất hiền nên được bà con lối xóm yêu quý. Chị gái mình tên Thủy Tiên. Chị đang học lớp 6. Còn mình đang học lớp 3. Gia đình mình sống rất vui vẻ, hạnh phúc. 2. Dựa theo mẫu dưới đây, hãy viết một lá đơn xin nghỉ học:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

. … ngày … tháng …năm 1 – ĐƠN XIN PHÉP NGHỈ HỌC .

.

..

.

..

.

.

..

.

..

.

..

.

.

.

..

.

.

.

..

.

..

.

..

.

.

.

.

..

.

.

Kính gửi: Cô giáo (thầy giáo chủ nhiệm lớp … Trường Tiểu học ….

….

…..

…………………….

..

………….

..

……..

……….

….

……………….

.

Em tên là: …….. Học sinh lớp:

……….Trường: …

Em làm đơn này xin phép cô (thầy) cho em nghỉ buổi học: …

en

.

.

.

Lí do xin nghỉ học: ………. Em xin hứa:.. Ý kiến của gia đình học sinh

| Học sinh

Giải bài tập Tiếng Việt 3 Tập 1-Tuần 3: Tập làm văn: Kể về gia đình. Điền vào tờ giấy in sẵn
Đánh giá bài viết