Nguồn website giaibai5s.com

  1. Hướng dẫn chung

Khi làm bài tập, các em cần đọc kĩ yêu cầu của đề bài, đọc lại mẫu đơn đã học trong tiết Tập làm văn trước. Sau đó, dựa vào mẫu đơn, viết một lá đơn xin vào Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh. . . II. Làm bài tập . – .

Dựa theo mẫu đơn đã học, em hãy viết đơn xin vào Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh.

Gợi ý Khi làm bài tập này các em cần nắm vững các phần của một lá đơn.

Dựa vào mẫu đơn xin cấp thẻ đọc sách, đơn xin vào Đội Thiếu niên – Tiền Phong Hồ Chí Minh gồm các phần sau:

– Mở đầu đơn phải viết: Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh – Địa điểm, ngày, tháng, năm viết đơn .

– Tên đơn . – Địa chỉ gửi đơn

– Họ tên, ngày sinh, địa chỉ, lớp, trường của người viết đơn – Trình bày lí do viết đơn: Nguyện vọng và lời hứa – Tên và chữ kí của người làm đơn

Trong các nội dung trên, phần lí do viết đơn và bày tỏ nguyện vọng, lời hứa là những nội dung không cần viết theo khuôn mẫu. Vì mỗi người có một lí do, nguyện vọng và lời hứa riêng.

Giải bài tập Tiếng Việt 3 Tập 1-Tuần 2: Tập làm văn: Viết đơn
Đánh giá bài viết
News Reporter