Nguồn website giaibai5s.com

  1. Luyện đọc

a/ Giọng đọc: Đọc bài thơ với giọng vui tươi, dịu dàng, tình cảm.

b/ Cách ngắt nghỉ: – Nghỉ một nhịp ở chỗ có dấu phẩy, hai nhịp sau mỗi dòng thơ, nghỉ ba nhịp sau mỗi khổ thơ.

c/ Luyện đọc các từ ngữ khó: luộc khoai, nắng cháy, giã gạo, thổi cơm, quét cống, trắng tinh, quang vườn, khó nhọc,…

  1. Gợi ý trả lời câu hỏi về nội dung bài : 1. Bạn nhỏ làm những việc gì đỡ mẹ?

(Bạn luộc khoai, cùng chị giã gạo, thổi cơm, nhổ cỏ vườn, quét sân và quét cống.) 2. Kết quả công việc của bạn nhỏ thế nào? . ..

(Lúc nào mẹ đi làm về cũng thấy mọi việc con đã làm xong đầu vào đấy: khoai đã chín, gạo đã giã trắng tinh, cơm dẻo và ngon, cỏ quang vườn, cổng nhà được quét dọn sạch sẽ.). 3. Vì sao bạn nhỏ không dám nhận lời khen của mẹ?

(Bạn nhỏ tự thấy mình chưa ngoan vì chưa giúp mẹ được nhiều hơn. Mẹ vẫn vất vả ngày đêm nên áo bạc màu vì mưa, đầu cháy tóc vì nắng.) 4. Em thấy bạn nhỏ có ngoan không? Vì sao?

(Bạn nhỏ rất ngoan vì bạn thương mẹ, chăm chỉ làm việc giúp mẹ. Thương mẹ nên bạn nhỏ quan tâm, nhận thấy áo mẹ bạc màu, đầu mẹ tóc cháy nắng.)

III. Luyện tập | 1. Đọc lại bài Khi mẹ vắng nhà 3 lần.

  1. Luyện viết các từ ngữ sau: luộc khoai, nắng cháy, giã gạo, thổi cơm, quét cổng, trắng tinh, quang vườn, khó nhọc, … | 3. Ghi nhớ nội dung bài thơ: Tình cảm yêu mẹ rất sâu nặng của bạn nhỏ. Bạn tự nhận mình chưa ngoan vì chưa làm cho mẹ hết vất vả, khó nhọc.
  2. Học thuộc lòng bài thơ. 5. Kể những việc em đã làm giúp bố mẹ
Giải bài tập Tiếng Việt 3 Tập 1-Tuần 2: Tập đọc: Khi mẹ vắng nhà
Đánh giá bài viết
News Reporter