Nguồn website giaibai5s.com

  1. Hướng dẫn chung

– Khi làm bài tập 1, em cần đọc kĩ yêu cầu của đề bài, đọc mẫu. Sau đó, tìm các từ theo yêu cầu của đề bài. | . Khi làm bài tập 2, em cần đọc kĩ yêu cầu của đề bài, đọc 3 câu a, b, c sau đó gạch dưới các bộ phận cấu theo yêu cầu của đề bài.

  1. Làm bài t | 1. Tìm các từ:

a/ Chỉ trẻ em b/ Chỉ tính nết của trẻ em c/ Chỉ tình cảm hoặc sự chăm sóc của người lớn đối với trẻ em. * Kết quả đúng: Các em có thể tìm các từ ngữ sau: a/ Từ chỉ trẻ em: thiếu nhi, thiếu niên, nhi đồng, trẻ nhỏ, trẻ em, …

b/ Từ chỉ tính nết của trẻ em: ngoan ngoãn, lễ phép, ngây thơ, hiền lành, thật thà,…

c/ Từ chỉ tình cảm hoặc sự chăm sóc của người lớn đối với trẻ em: thương yêu, yêu quý, quý mến, quan tâm, nâng đỡ, nâng niu, chăm sóc, chăm bẵm, chăm chút, lo lắng,… 2. Tìm bộ phận của câu:

– Trả lời câu hỏi “Ai (cái gì, con gì)?”. – Trả lời câu hỏi “Là gì?”. a/ Thiếu nhi là măng non của đất nước. b/ Chúng em là học sinh tiểu học. c/ Chích bông là bạn của trẻ em. . * Kết quả đúng:

Ai (cái gì, con gì ? a/ Thiếu nhi

Là gì? là măng non của đất nước. là học sinh tiểu học. là bạn của trẻ em.

b/ Chúng em c/ Chích bông

  1. Đặt câu hỏi cho bộ phận câu được in đậm: . a Cây tre là hình ảnh thân thuộc của làng quê Việt Nẵm. 1

b/ Thiếu nhi là những chủ nhân tương lai của Tổ quốc.

c/ Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh là tổ chức tập hợp và rèn luyện thiếu niên Việt Nam.

* Kết quả đúng: a/ Cái gì là hình ảnh thân thuộc của làng quê Việt Nam? b/ Ai là những chủ nhân tương lai của Tổ quốc? c/ Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh là gì?

Giải bài tập Tiếng Việt 3 Tập 1-Tuần 2: Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Thiếu nhi. Ôn tập câu Ai là gì?
Đánh giá bài viết
News Reporter