Nguồn website giaibai5s.com

  1. Hướng dẫn chung

– Khi làm bài tập 1, em cần đọc kĩ yêu cầu của đề bài, nhớ lại tên các dân tộc trên đất nước ta mà em biết.

– Khi làm bài tập 2, em cần đọc kĩ yêu cầu của đề bài, đọc các câu văn, đọc các từ cho trong ngoặc đơn. Sau đó, chọn các từ cho trong ngoặc đơn để điền vào chỗ trống thích hợp trong các câu văn..

– Khi làm bài tập 3, các em chú ý đọc kĩ yêu cầu của đề bài, quan sát từng cặp sự vật được vẽ trong tranh. Sau đó, viết những câu có hình ảnh so sánh giữa các sự vật.

– Khi làm bài tập 4, các em đọc kĩ yêu cầu của bài tập, đọc 3 câu văn a, b, c. Sau đó, tự tìm những từ ngữ thích hợp với chỗ trống trong mỗi câu. II. Làm bài tập *R! VỀrit 🙁 . 1. Hãy kể tên một số dân tộc thiểu số ở nước ta mà em biết.

* Các em có thể kể tên một số dân tộc như sau: Các dân tộc thiểu số ở | Tày, Nùng, Thái, Mường, Dao, Hmông, miền Bắc

Hoa, Giáy, Tà-ôi… Các dân tộc thiểu số ở | Vân Kiều, Cơ-ho, Khơ-mú, Ê-đê, Ba-na, miền Trung

Gia-rai, Xơ-đăng, Chăm… Các dân tộc thiểu số ở | Khơ-me, Hoa, Xtiêng

miền Nam 2. Chọn từ thích hợp trong ngoặc đơn để điền vào chỗ trống:

a Đồng bào miền núi thường trồng lúa trên những thửa ruộng … , , ,

– Những ngày lễ hội, đồng bào các dân tộc Tây Nguyên thường tập trung bên… để múa hát.

c/ Để tránh thú dữ, nhiều dân tộc miền núi thường làm … để ở. a di Truyện Hũ bạc của người cha là truyện cổ của dân tộc …..

LOC….. . (nhà rông, nhà sàn, Chăm, bậc thang)

* Kết quả đúng: a Đồng bào miền núi thường trồng lúa trên những thửa ruộng bậc thang.

| b/ Những ngày lễ hội, đồng bào các dân tộc Tây Nguyên thường tập trung bên nhà rông để múa hát.

c/ Để tránh thú dữ, nhiều dân tộc miền núi thường làm nhà sàn để ở.

d Truyện Hũ bạc của người cha là truyện cổ của dân tộc Chăm. 3. Quan sát từng cặp sự vật dưới đây rồi viết những câu có hình ảnh số sánh các sự vật trong tranh:

.

+

SAP

LÀO

.

.

— .Đ HOÀNG SA

.

. .”

CAMEKHA

.

.

2.Đ TRƯỜNG SA

* Kết quả đúng: – Tranh 1: Trăng tròn như quả bóng./ Trăng rằm tròn xoe như quả bóng. – Tranh 2: Bé cười tươi như hoa. – Tranh 3: Đèn điện sáng như sao. (Ngọn đèn thức như ngôi sao không ngủ.

– Tranh 4: Đất nước ta cong cong hình chữ S. 4. Tìm những từ ngữ thích hợp với mỗi chỗ trống:

a/ Công cha nghĩa mẹ được so sánh như … , như.. bị Trời mưa, đường đất sét trơn như … c/ Ở thành phố có nhiều tòa nhà cao như … * Kết quả đúng:

a/ Công cha nghĩa mẹ được so sánh như núi Thái Sơn, như nước trong nguồn chảy ra.

b/ Trời mưa, đường đất sét trơn như bôi mỡ. c/ Ở thành phố có nhiều tòa nhà cao như trái núi.

Giải bài tập Tiếng Việt 3 Tập 1-Tuần 15: Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánh
Đánh giá bài viết
News Reporter