Nguồn website giaibai5s.com

  1. Viết chính tả

– Đọc lại bài chính tả Hũ bạc của người cha (từ Hôm đó … đến biết quý đồng tiền) (trang 121, 122) – Luyện viết các từ ngữ: sưởi lửa, tiền, thọc tay, làm lụng,..

– Viết xong, dò lại bài + chữa lỗi. . II. Làm bài tập 1. Điền vào chỗ trống ui hay uôi?

– m…. dao , con m… – hạt m…, m… bưởi – n… lửa, n….. nấng

– t… trẻ, tủ… thân. * Kết quả đúng: . – mũi dao, con muỗi B – hạt muối, múi bưởi L – núi lửa, nuôi nấng

– tuổi trẻ, tủi thân 2. Tìm các từ:

a Chứa tiếng bắt đầu bằng s hoặc x, có nghĩa như sau: – Còn lại một chút do sơ ý hoặc quên. – Món ăn bằng gạo nếp đồ chín. – Trái nghĩa với tối. b/ Chứa tiếng có vần ấc hoặc đt, có nghĩa như sau: – Chất lỏng, ngọt, màu vàng óng, do ong hút nhụy hoa làm ra. – Vị trí trên hết trong xếp hạng. – Một loại quả chín, ruột màu đỏ, dùng để thổi xôi. * Kết quả đúng: a/ sót – xôi – sáng bí mật – nhất – gấc

Giải bài tập Tiếng Việt 3 Tập 1-Tuần 15: Chính tả: Nghe – viết: Hũ bạc của người cha. Phân biệt ui / uôi, s / x, ât / âc
Đánh giá bài viết