Nguồn website giaibai5s.com

  1. Luyện đọc:

a/ Giọng đọc: Giọng hồi tưởng, thiết tha, tình cảm

b/ Cách ngắt nghỉ: Nghỉ một nhịp ở chỗ có dấu phẩy, ở cuối những dòng không có dấu chấm, nghỉ hai nhịp cuối mỗi dòng thơ có dấu chấm.

c/ Luyện đọc các từ ngữ khó: nắng ánh, thắt lưng, mơ nở, núi giăng, đỏ tươi, chuối, rừng phách, đổ vàng, …

  1. Gợi ý trả lời câu hỏi về nội dung bài . 1. Người cán bộ về xuôi nhớ những gì ở Việt Bắc?

(Nhớ hoa – nhớ cảnh vật, núi rừng Việt Bắc. Nhớ người: những con người Việt Bắc với cảnh sinh hoạt dao gài thắt lưng, đan nón, chuốt giang, hái măng, tiếng hát ân tình.) 2. Tìm những câu thơ cho thấy:

a Việt Bắc rất đẹp. . b/ Việt Bắc đánh giặc giỏi ( a/ Đó là các câu thơ:

Rừng xanh hoa chuối đỏ tươi; ngày xuân mơ nở trắng rừng;ve kêu rừng phách đổ vàng; rừng thu trăng rọi hòa bình. Các hình ảnh trên đẹp và tràn ngập sắc màu: xanh, đỏ, trắng, vàng. | b/ Rừng cây, núi đá ta cùng đánh Tây; Núi giăng thành lũy thép dày; Rừng che bộ đội, rừng vây quân thù.)

  1. Tìm những câu thơ thể hiện vẻ đẹp của người Việt Bắc. . (Các câu thơ: Đèo cao nắng ánh dao gài thắt lưng; Nhớ người đan nón

chuốt từng sợi giang; Nhớ cô em gái hái măng một mình; Tiếng hát ân tình thủy chung.) . Ếric . III. Luyện tập :

  1. Đọc lại bài tập đọc 3 lần. | 2. Luyện đọc và viết các từ ngữ sau: nắng ánh, thắt lưng, mơ nở, núi giăng, đỏ tươi, chuối, rừng phách, đổ vàng, … • 3. Ghi nhớ nội dung bài: Ca ngợi đất và con người Việt Bắc đẹp và đánh giặc giỏi.
  2. Học thuộc lòng bài thơ.
Giải bài tập Tiếng Việt 3 Tập 1-Tuần 14: Tập đọc: Nhớ Việt Bắc
Đánh giá bài viết
News Reporter