Nguồn website giaibai5s.com

  1. Luyện đọc . { a Giọng đọc: Giọng kể chậm rãi. Nhấn giọng các từ ngữ hiền hậu, nhanh nhẹn, lững thững,…

b/ Cách ngắt nghỉ chỗ có dấu câu: nghỉ một nhịp chỗ có dấu phẩy. Các dấu còn lại nghỉ hai nhịp.

c/ Luyện đọc các từ ngữ khó: gậy trúc, lững thững, suối, huýt sáo, to lù lù, tráo trưng, nắng sớm, nhanh nhẹn, thản nhiên, thong manh, tảng đá, …

  1. Gợi ý trả lời câu hỏi về nội dung bài 1. Anh Kim Đồng được giao nhiệm vụ gì?

(Anh được giao nhiệm vụ bảo vệ cán bộ, đưa cán bộ đến địa điểm mới.) 2. Vì sao bác cán bộ phải đóng vai một ông già Nùng?

(Vì vùng này là vùng người Nùng ở. Đóng vai ông già Nùng để hòa đồng với mọi người, để che mắt địch, làm chúng tưởng ông cụ là người địa phương.) 3. Cách đi đường của hai bác cháu như thế nào?

(Hai bác cháu đi rất cẩn thận. Kim Đồng đeo túi nhanh nhẹn đi trước một quãng. Ông kẻ lững thững đằng sau. Gặp điều gì bất ngờ, Kim Đồng sẽ huýt sáo làm hiệu để ông ké kịp tránh vào ven đường.) 4. Tìm những chi tiết nói lên sự nhanh trí và dũng cảm của Kim Đồng.

(Khi gặp địch, Kim Đồng bình tĩnh huýt sáo báo hiệu. Địch hỏi, Kim Đồng rất nhanh trí trả lời: Đón thầy mo về cúng cho mẹ ốm. Trả lời xong, thản nhiên gọi ông ké đi tiếp.)

  1. Kể chuyện

Dựa vào các tranh sau, kể lại toàn bộ câu chuyện Người liên lạc nhỏ:

SAF

VA

>

.

2

.

w

*

www

wwwwwwwww

w www

.

.

N.

.

wher

.

.

SA

9,

.

.

.

.

.

.

.

  1. Luyện tập
  2. Đọc lại bài tập đọc 3 lần.
  3. Luyện đọc và viết các từ ngữ sau: gậy trúc, lững thững, suối, huýt sáo, to lù lù, tráo trưng, nắng sớm, nhanh nhẹn, thản nhiên, thong manh, .. . 3. Ghi nhớ nội dung bài: Kim Đồng là một liên lạc rất nhanh trí, dũng cảm, khi làm nhiệm vụ dẫn đường và bảo vệ cách mạng.
  4. Kể câu chuyện cho người thân nghe.
Giải bài tập Tiếng Việt 3 Tập 1-Tuần 14: Tập đọc – kể chuyện: Người liên lạc nhỏ
Đánh giá bài viết
News Reporter