Nguồn website giaibai5s.com

  1. Hướng dẫn chung

– Khi làm bài tập 1, em cần đọc kĩ yêu cầu của đề bài, đọc kĩ đoạn thơ. Sau đó, tìm các từ chỉ đặc điểm trong đoạn thơ.

– Khi làm bài tập 2, em cần đọc kĩ yêu cầu của đề bài, đọc kĩ các ví dụ. Sau đó, tìm những đặc điểm của các sự vật được so sánh với nhau.

– Khi làm bài tập 3, các em chú ý đọc kĩ yêu cầu của đề bài, đọc các câu. Sau đó, tìm các bộ phận câu trả lời cho câu hỏi đề bài yêu cầu.

  1. Làm bài tập 1. Tìm những từ chỉ đặc điểm trong những câu thơ sau:

Em về làng xóm Tre xanh, lúa xanh Sông máng lượn quanh Một dòng xanh mát Trời mây bát ngát

. Xanh ngắt mùa thu.

. .

Định Hải * Kết quả đúng: Những từ chỉ đặc điểm: xanh, xanh, xanh mát, bát ngát, xanh ngắt. 2. Trong những câu thơ sau, các sự vật được so sánh với nhau về những đặc điểm nào?

Tiếng suối trong như tiếng hát xa, Trăng lồng cổ thụ, bóng lồng hoa. – 1

Hồ Chí Minh Rồi đến chị rất thương Rồi đến em rất thảo Ông hiền như hạt gạo Bà hiền như suối trong.

Trúc Thông Cam Xã Đoài mọng nước Giọt vàng như mật ong

ww

Kết quả đúng:

Sự vật A So sánh

Sự vật B về đặc điểm gì? a/ Tiếng suối

trong

tiếng hát b/ Ông

hiện

hạt gạo hiện

suối trong c/ Giọt nước.

vàng

mật ong (cam Xã Đoài) . 3. Tìm bộ phận của câu:

– Trả lời câu hỏi “Ai (con gì, cái gì)?

– Trả lời câu hỏi “Thế nào?” a/ Anh Kim Đồng rất nhanh trí và dũng cảm. b/ Những hạt sương long lanh như những bóng đèn pha lê. c/ Chợ hoa trên đường Nguyễn Huệ đông nghịt người.

  1. * Kết quả đúng: Câu Ai (cái gì, con gì)

thế nào? Anh Kim Đồng rất nhanh trí |

Anh Kim Đồng nhanh trí và dũng cảm và dũng cảm. Những hạt sương sớm đọng

Những hạt ? long lanh như những trên lá long lanh như những

sương sớm

bóng đèn pha lê. bóng đèn pha lê. Chợ hoa trên đường Nguyễn

Chợ hoa

đông nghịt người Huệ đông nghịt người.

Giải bài tập Tiếng Việt 3 Tập 1-Tuần 14: Luyện từ và câu: Ôn tập về từ chỉ đặc điểm. Ôn tập câu Ai thế nào?
Đánh giá bài viết
News Reporter