Nguồn website giaibai5s.com

  1. Luyện đọc

a/ Giọng đọc: Giọng nhẹ nhàng, bộc lộ tình cảm yêu thương và tự hào. Nhấn giọng ở các từ ngữ sau: tha thiết, Vàm Cỏ Đông, dòng sữa mẹ, …

| b Cách ngắt nghỉ: Nghỉ một nhịp ở chỗ có dấu phẩy, ở cuối những dòng không có dấu chấm, nghỉ hai nhịp cuối mỗi dòng thơ có dấu chấm. .

c/ Luyện đọc các từ ngữ khó: dòng sông, xuôi dòng, nước chảy, ruộng lúa, chở, trang trải, mãi gọi, tha thiết, phe phẩy, sữa mẹ, ăm ắp,… II. Gợi ý trả lời câu hỏi về nội dung bài 1. Tình cảm của tác giả đối với dòng sông thể hiện qua những câu thơ nào ở khổ 1?

(Thể hiện qua các câu: – Anh mãi gọi với lòng tha thiết ….. • Vàm Cỏ Đông! Ơi Vàm Cỏ Đông!) 2. Dòng sông Vàm Cỏ Đông có những nét gì đẹp? . (Bốn mùa soi từng mảnh mây trời; gió đưa từng ngọn dừa phe phẩy; bóng dừa lồng trên sóng nước chơi vơi.) 3. Vì sao tác giả ví con sông quê mình như dòng sữa mẹ?.

(Vì sông đưa nước về nuôi mảnh đất quê hương. Vì sống đầy ăm ắp như dòng sữa mang tình thương của mẹ.)

III. Luyện tập

  1. Đọc lại bài tập đọc 3 lần.
  2. Luyện đọc và viết các từ ngữ sau: | 3. Ghi nhớ nội dung bài: Niềm tự hào và tình cảm yêu thương của tác giả đối với dòng sông quê hương.
  3. Học thuộc lòng bài thơ.
Giải bài tập Tiếng Việt 3 Tập 1-Tuần 13: Tập đọc: Vàm Cỏ Đông
Đánh giá bài viết
News Reporter