Nguồn website giaibai5s.com

  1. Hướng dẫn chung

– Khi làm bài tập 1, em cần đọc kĩ yêu cầu của đề bài, đọc kĩ các từ đề bài đã cho. Sau đó, xếp các từ vào bảng phân loại.

– Khi làm bài tập 2, em cần đọc kĩ yêu cầu của đề bài, đọc đoạn thơ, đọc các từ cho trong ngoặc đơn. Sau đó, chọn từ cho trong ngoặc đơn cùng nghĩa với những từ in đậm trong đoạn thơ sao cho đúng.

– Khi làm bài tập 3, các em chú ý đọc kĩ yêu cầu của đề bài, đọc đoạn văn. Sau đó, chọn dấu câu thích hợp điền vào ô trống. II. Làm bài tập 1. Chọn và xếp các từ ngữ sau vào bảng phân loại:

Bố / ba, mẹ / má, anh cả 7 anh hai, quả/ trái, hoa / bông, dứa/ thơm / khóm, sắn / mì, ngan / vịt xiêm.

Từ dùng ở miền Bắc

Từ dùng ở miền Nam

* Kết quả đúng: Từ dùng ở miền Bắc

Từ dùng ở miền Nam | bố, mẹ, anh cả, quả, hoa, dứa, 1 ba, má, anh hai, trái, bông, sắn, ngan

thơm, khóm, mì, vịt xiêm. 2. Các từ in đậm trong đoạn thơ sau thường được dùng ở một số tỉnh miền Trung. Em hãy tìm những từ trong ngoặc đơn cùng nghĩa với từ ấy.

Gan chi gan rứa, mẹ nờ.

Mẹ rằng: cứu nước mình chờ chi ai? 712 :

Chẳng bằng con gái, con trai Sáu mươi còn một chút tài đò đưa.

Tàu bay hắn bắn sớm trưa Thì tui cứ việc nắng mưa đưa đò…

  • Tố Hữu

(thế, nó, gì, tôi, à) * Kết quả đúng:

gan chi / gan gì , gan rửa / gan thế , mẹ nờ / mẹ x W x +

chờ chi / chờ gì , tàu bay hắn / tàu bay nó, tui 7 tôi 3. Em điền dấu câu nào vào mỗi ô trống dưới đây? | Đêm trăng, biển yên tĩnh. Một số chiến sĩ thả câu. Một số khác quây quần trên boong tàu ca hát, thổi sáo. Bỗng có tiếng đập nước ùn ùm như có ai đang tập bơi. Một người kêu lên: “Cá heo ” Anh em ùa ra vỗ tay hoan hô: “ALL Cá heo nhảy múa đẹp quá Cu” Thế là cá thích, nhảy vút lên thật cao. Có chú quá đà, vọt lên boong tàu cách mặt nước đến một mét. Có lẽ va vào sắt bị đau, chú nằm im, mắt nhắm nghiền. Một anh chiến sĩ đến nâng con cá lên tay, nói nựng:

– Có đau không, chú mìnhi ! Lần sau, khi nhảy múa, phải chú ý nhé)

Anh vuốt ve con cá rồi thả xuống nước. Cả đàn cá quay ngay lại phía boong tàu, nhảy vung lên một cái như để cảm ơn rồi tỏa ra biển rộng. .

Theo Hà Đình Cẩn * Kết quả đúng: Cần điền dấu câu vào những ô trống như sau:

Đêm trăng, biển yên tĩnh. Một số chiến sĩ thả câu. Một số khác quây quần trên boong tàu ca hát, thổi sáo. Bỗng có tiếng đập nước ùn ùm như có ai đang tập bơi. Một người kêu lên: “Cá heo!” Anh em ùa ra vỗ tay hoan hô: “A! Cá heo nhảy múa đẹp quá!” Thế là cá thích, nhảy vút lên thật cao. Có chú quá đà, vọt lên boong tàu cách mặt nước đến một mét. Có lẽ va vào sắt bị đau, chú nằm im, mắt nhắm nghiền. Một anh chiến sĩ đến nâng con cá lên tay, nói nựng:

– Có đau không, chú mình? Lần sau, khi nhảy múa, phải chú ý nhé! . Anh vuốt ve con cá rồi thả xuống nước. Cả đàn cá quay ngay lại phía boong tàu, nhảy vung lên một cái như để cảm ơn rồi tỏa ra biển rộng.

Theo Hà Đình Cẩn

Giải bài tập Tiếng Việt 3 Tập 1-Tuần 13: Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Từ địa phương. Dấu chấm hỏi, chấm than
Đánh giá bài viết
News Reporter