Nguồn website giaibai5s.com

  1. Hướng dẫn chung

– Khi làm bài tập 1, em cần đọc kĩ yêu cầu của đề bài, đọc kĩ khổ thơ. Sau đó, làm 2 câu a, b..

– Khi làm bài tập 2, em cần đọc kĩ yêu cầu của đề bài, đọc các đoạn trích. Sau đó, gạch dưới những hoạt động được so sánh với nhau trong các đoạn trích đó.

– Khi làm bài tập 3, các em chú ý đọc kĩ yêu cầu của đề bài, đọc các từ ngữ cho ở hai bảng A và B. Sau đó, nối từ ngữ ở cột A với cột B để tạo thành câu đúng. II. Làm bài tập 1. Đọc khổ thơ dưới đây và trả lời câu hỏi:

Con mẹ đẹp sao Những hòn tơ nhỏ Chạy như lăn tròn

Trên sân, trên cỏ. (Phạm Hổ a/ Tìm các từ chỉ hoạt động trong khổ thơ trên. b/ Hoạt động chạy của chú gà con được miêu tả bằng cách nào? * Kết quả đúng: a Các từ chỉ hoạt động: chạy, lăn

b/ Hoạt động chạy của những chú gà con được so sánh với hoạt động lăn tròn của những hòn tơ nhỏ. Đây là một cách so sánh mới: so sánh hoạt

động với hoạt động. Cách so sánh này giúp ta cảm nhận được hoạt động của những chú gà con thật ngộ nghĩnh, đáng yêu. 2. Gạch dưới những hoạt động được so sánh với nhau trong những ví dụ sau:

Con trâu đen lông mượt Cái sừng nó vênh vênh Nó cao lớn lênh khênh Chân đi như đập đất.

Trần Đăng Khoa .’ b/ Cau cao, cao mãi .

. Tàu vượn giữa trời Như tay ai vây + . .. – | Hứng làn mưa rơi.

Ngô Viết Dinh + c/ Xuồng còn đậu quanh thuyền lớn giống như đàn con nằm quanh bụng mẹ. Khi có gió, thuyền mẹ cót két rên rỉ, đám thuyền con lại húc húc vào thuyền mẹ như đòi bú tí.

Võ Quảng * Kết quả đúng: Sự vật, con vật Hoạt động

Từ

Hoạt động

so sánh a/ con trâu đen (chân) đi

nhu đập đất b/ Tàu cau vươn

nhu tay (vẫy) – đậu (quanh thuyền lớn) như nằm (quanh bụng me) c/ Xuồng con. – húc húc

nhu đòi (bú tí) 3. Chọn từ ngữ thích hợp ở hai cột A và B để ghép thành câu: A

B Những ruộng lúa cấy sớm

huơ vòi chào khán giả Những chú voi thắng cuộc

đã trổ bông Cây cầu làm bằng thân dừa

lao băng băng trên sông Con thuyền cắm cờ đỏ

bắc ngang dòng kênh

* Kết quả đúng: – Những ruộng lúa cấy sớm đã trổ bông. – Những chú voi thắng cuộc huơ vòi chào khán giả. – Cây cầu làm bằng thân dừa bắc ngang dòng kênh. – Con thuyền cắm cờ đỏ lao băng băng trên sông.

Giải bài tập Tiếng Việt 3 Tập 1-Tuần 12: Luyện từ và câu: Ôn tập về từ chỉ hoạt động, trạng thái. so sánh
Đánh giá bài viết
News Reporter