Nguồn website giaibai5s.com

  1. Viết chính tả

– Đọc lại bài chính tả Cảnh đẹp non sông (từ Đường vô xứ Nghệ… đến hết) (trang 97).

– Gạch dưới tên riêng trong bài.

– Luyện viết các từ ngữ: xứ Nghệ, quanh quanh, bát ngát, vịnh Hàn, lóng lánh, Tháp Mười, …

– Viết xong, dò lại bài + chữa lỗi. N ó II. Làm bài tập : 1 ,

09 p m 1. Tìm các từ: a/ Chứa tiếng bắt đầu bằng ch hoặc tr, có nghĩa như sau: 1. ,

– Loại cây có quả kết thành nải, thành buồng.

– Làm cho người khỏi bệnh. | – Cùng nghĩa với nhìn. b/ Chứa tiếng có vần at hoặc ac, có nghĩa như sau:

– Mang vật nặng trên vai. – Có cảm giác cần uống nước.

– Dòng nước tự nhiên ở trên cao đổ xuống thấp. * Kết quả đúng: a/ cây chuối – chữa bệnh – trông bị vác – khát – thác

.

Giải bài tập Tiếng Việt 3 Tập 1-Tuần 12: Chính tả: Nghe – viết: Cảnh đẹp non sông. Phân biệt ch / tr, at / ac
Đánh giá bài viết
News Reporter