Nguồn website giaibai5s.com

  1. Hướng dẫn chung

– Khi làm bài tập 1, em cần đọc kĩ yêu cầu của đề bài. Sau đó, trả lời 2 câu hỏi a, b.

– Khi làm bài tập 2, em cần đọc kĩ yêu cầu của đề bài, đọc kĩ những câu thơ văn a, b, c. Sau đó, gạch dưới những âm thanh được so sánh với nhau trong câu thơ, câu văn đó.

– Khi làm bài tập 3, các em chú ý đọc yêu cầu của bài tập, đọc kĩ đoạn văn. Sau đó đặt dấu chấm vào chỗ thích hợp rồi viết lại đoạn văn cho đúng chính tả.

  1. Làm bài tập 1. Đọc đoạn thơ sau và trả lời câu hỏi:

Đã có ai lắng nghe

Tiếng mưa trong rừng cọ? | Như tiếng thác dội về Như ào ào trận gió.

Nguyễn Viết Bình a/ Tiếng mưa trong rừng cọ được so sánh với những âm thanh nào? b/ Qua sự so sánh trên, em hình dung tiếng mưa trong rừng cọ ra sao? * Kết quả đúng: a/ Tiếng mưa trong rừng cọ được so sánh với tiếng thác, tiếng gió.

b/ Qua sự so sánh trên, em hình dung tiếng mưa trong rừng cọ rất to, rất vang động. 2. Gạch dưới những âm thanh được so sánh với nhau trong mỗi câu văn, câu thơ dưới đây: al

Côn Sơn suối chảy rì rầm Ta nghe như tiếng đàn cầm bên tai. 3 3 ,

Nguyễn Trãi Tiếng suối trong như tiếng hát xa, Trăng lồng cổ thụ bóng lồng hoa.

Hồ Chí Minh c/ Mỗi lúc, tôi càng nghe rõ tiếng chim kêu náo động như tiếng xóc những rổ tiền đồng. Chim đậu chen nhau trắng xóa trên những đầu cây mắm, cây chà là, cây vẹt rụng trụi gần hết lá.

Đoàn Giỏi

: +

bl

* Kết quả đúng: Âm thanh 1 Từ so sánh

Âm thanh 2 a/ Tiếng suối

như tiếng đàn cầm b/ Tiếng suối

như tiếng hát xa .. c/ Tiếng chim árt itt

như tiếng xác những rổ tiền đồng | | 3. Ngắt đoạn văn sau đây thành 5 câu và chép lại cho đúng chính tả:

Trên nương, mỗi người một việc người lớn thì đánh trâu ra cày các bà mẹ cúi lom khom tra ngô các cụ già nhặt cỏ, đốt lá mấy chú bé đi bắc bếp thổi cơm.

. Theo Tô Hoài * Kết quả đúng:

| Trên nương, mỗi người một việc người lớn thì đánh trâu ra cày. Các bà mẹ cúi lom khom tra ngô. Các cụ già nhặt cỏ, đốt lá. Mấy chú bé đi bắc bếp thổi cơm.

Theo Tô Hoài

Giải bài tập Tiếng Việt 3 Tập 1-Tuần 10: Luyện từ và câu: So sánh. Dấu chấm
Đánh giá bài viết
News Reporter