Nguồn website giaibai5s.com

  1. Việt chính tả . . .

– Đọc lại bài chính tả Quê hương ruột thịt (78)

– Luyện viết các từ ngữ: ruột thịt, chốn, quả ngọt, trái sai, thắm hồng, hát ru, …

– Viết xong, dò lại bài + chữa lỗi. . . . . . . .

  1. Làm bài tập 1. Tìm 3 từ có tiếng chứa vần oai, 3 từ có tiếng chứa vần vay.

* Kết quả đúng: Các em có thể tìm 3 trong số các tiếng sau:

– Từ chứa tiếng có vần oai: khoai, khoan khoái, ngoài, ngoại, ngoái, loại, toại nguyện, phá hoại, quả xoài, thoai thoải, thoải mái,…

. Từ chứa tiếng có vần oay: xoay, xoáy, ngoáy, ngọ ngoạy, hí hoáy, loay hoay, nhoay nhoáy, khoáy,…

Giải bài tập Tiếng Việt 3 Tập 1-Tuần 10: Chính tả: Nghe – viết: Quê hương ruột thịt. Phân biệt oai / oay, l / n, dấu hỏi / dấu ngã
Đánh giá bài viết
News Reporter