Nguồn website giaibai5s.com

  1. Luyện đọc | a/ Giọng đọc: Giọng người dẫn chuyện chậm rãi ở những dòng mở đầu giới thiệu câu chuyện, thể hiện sự lo lắng trước yêu cầu oái oăm của nhà vua. Đọc giọng khoan thai, thoải mái sau mỗi lần cậu bé tài trí vượt qua được thử thách của nhà vua. Giọng cậu bé lễ phép, bình tĩnh, tự tin. Giọng nhà vua oai nghiêm, có lúc vờ bực tức.

b/ Cách ngắt nghỉ chỗ có dấu câu:

– Chỗ dấu phẩy nghỉ nhanh, một nhịp (mỗi nhịp bằng một lần gõ) | . Chỗ có dấu chấm lửng (ba chấm), nghỉ lâu 3 nhịp.

– Chỗ có các dấu còn lại, nghỉ hai nhịp.

c/ Luyện đọc các từ ngữ khó: giúp nước, bình tĩnh, om sòm, quát, trẫm, gà trống, luyện, .. II. Gợi ý trả lời câu hỏi về nội dung bài 1. Nhà vua nghĩ ra kế gì để tìm người tài?

(Nhà vua lệnh cho mỗi làng trong vùng phải nộp một con gà trống biết đẻ trứng.) 2. Vì sao dân chúng lo sợ khi nghe lệnh của nhà vua? . (Vì gà trống không đẻ trứng được) 3. Cậu bé đã làm cách nào để nhà vua thấy lệnh của mình là vô lí?

(Cậu nói một chuyện khiến nhà vua cho là vô lí là bố cậu đẻ em bé làm cho vua phải thừa nhận lệnh của ngài là vô lí.) 4. Trong cuộc thử tài lần sau, cậu bé yêu cầu điều gì?

(Cậu yêu cầu sứ giả về tâu với vua rèn chiếc kim thành một con dao thật sắc để xẻ thịt chim.). 5. Vì sao cậu bé yêu cầu như vậy?

(Vì nhà vua yêu cầu cậu bé làm ba mâm cỗ bằng thịt một con chim sẻ nhỏ do nhà vua sai người đem đến.) III. Kể chuyện – Dựa vào các tranh sau, kể lại từng đoạn của câu chuyện Cậu bé thông minh:

.

* Các em có thể kể từng đoạn câu chuyện theo tranh như sau:

  1. Ngày xưa có một ông vua muốn tìm người tài ra giúp nước. Vua cho quân lính đi khắp mọi nơi để đọc lệnh của vua. Đến đâu, quân lính cũng dùng loa đọc lệnh vua: mỗi làng phải nộp một con gà trống biết đẻ trứng.
  2. Mọi người đều lo sợ. Chỉ có một cậu bé bình tĩnh nói cha đưa mình lên kinh đô để lo việc này. Đến kinh đô, cậu bé kêu khóc om sòm. Nhà vua cho gọi vào và hỏi vì sao. Cậu bé nói bố cậu mới đẻ em bé, bắt cậu đi xin sữa cho em. Cậu không xin được nên bị bố đuổi đi. Nhà vua giận dữ quát vì cho rằng cậu bé láo, dám đùa với vua. | 3. Biết cậu bé thông minh, nhà vua thử tài một lần nữa. Nhà vua cho người đem đến cho cậu bé một con chim sẻ nhỏ, bảo cậu xẻ thịt chim làm ba mâm cỗ. Cậu bé đưa cho sứ giả một chiếc kim khâu và nói sứ giả về tâu với vua rèn cho mình một con dao để xẻ thịt chim. Vua biết là đã tìm được người giỏi, bèn trọng thưởng cho cậu bé . IV. Luyện tập 7 ,
  3. Đọc lại bài Cậu bé thông minh 3 lần. 2. Ghi nhớ: Câu chuyện ca ngợi sự thông minh của cậu bé. 3. Kể lại câu chuyện Cậu bé thông minh bằng lời của cậu bé.

Chú ý: Khi kể chuyện bằng lời của cậu bé, các em cần thay từ “cậu bé” bằng từ “tôi”.

Ví dụ: Một hôm, quân lính của triều đình về làng tôi. Một người lính cầm loa đọc thật to lệnh của nhà vua. Lệnh đó là: mỗi làng phải nộp một con gà trống biết đẻ trứng. Nếu không có thì cả làng phải chịu tội.

– Được lệnh của vua, cả làng lo sợ. Lúc đó, tôi chợt nghĩ ra một cách để cứu được dân làng. Tôi về thưa với cha:

– Cha đưa con lên kinh đô gặp Đức Vua, con sẽ lo được việc này.

Cha tôi lấy làm lạ, bèn nói với dân làng. Cũng không có cách nào khác nên làng đành cấp tiền cho hai cha con tôi lên đường.

Đến trước cung vua, tôi kêu khóc om sòm. Vua gọi tôi vào và hỏi: – Cậu bé kia, sao dám đến đây làm ầm ĩ? Tôi liền thưa:

– Muôn tâu Đức Vua, bố con mới đẻ một em bé, bắt con đi xin sữa cho em. Con không xin được, liền bị đuổi đi. .

Vừa nghe xong, vua quát:

– Thằng bé này láo, dám đùa với trẫm! Bố ngươi là đàn ông thì đẻ làm sao được!

Lúc đó, tôi liền đáp:

– Muôn tâu, vậy sao Đức Vua lại ra lệnh cho làng con phải nộp gà trống biết đẻ trứng ạ?

Vua bật cười, thầm khen nhưng vẫn muốn thử một lần nữa.

Hôm sau, nhà vua sai người đem đến cho tôi một con chim sẻ nhỏ và bảo phải xẻ thịt chim để làm ba mâm cỗ. Tôi liền đưa cho sứ giả một chiếc kim khâu. Tôi nói:

Xin ông về tâu Đức Vua rèn cho tôi chiếc kim khâu này thành một con dao thật sắc để xẻ thịt chim.

Sứ giả về tâu với vua. Nhà vua đã trọng thưởng cho tôi và gửi tôi vào | trường học, mong tôi luyện thành tài.

Giải bài tập Tiếng Việt 3 Tập 1-Tuần 1: Tập đọc – kể chuyện: Cậu bé thông minh
Đánh giá bài viết
News Reporter