Nguồn website giaibai5s.com

  1. Hướng dẫn chung

. Khi làm bài tập 1, em cần đọc kĩ yêu cầu của đề bài, đọc khổ thơ. Sau đó, gạch dưới các từ chỉ sự vật trong khổ thơ đó.

– Khi làm bài tập 2, em cần đọc kĩ yêu cầu của đề bài, đọc các câu | thơ, câu văn. Sau đó, gạch dưới các từ chỉ sự vật được so sánh với nhau trong các câu văn, câu thơ đó. II. Làm bài tập 1. Gạch dưới các từ ngữ chỉ sự vật trong khổ thơ sau:

Tay em đánh răng Răng trắng hoa nhài.

Tay em that IOC Tay em chải tóc

. . .

.

.

.

.

Tóc ngời ánh mai.

| Huy Cận * Kết quả đúng:

Tay em đánh răng . . . . . . . Rang trang hoa nhài.

Tay em chải tóc

Tóc ngời ánh mai. 2. Gạch dưới những sự vật được so sánh với nhau trong các câu văn, câu thơ dưới đây: a/

Hai bàn tay em Như hoa đầu cành.

| Huy Cận b/ Mặt biển sáng trong như tấm thảm khổng lồ bằng ngọc thạch.

Vũ Tú Nam Cánh diều như dấu “á” Ai vừa tung lên trời.

Lương Vĩnh Phúc Ơ, cái dấu hỏi Trông ngộ ngộ ghế, Như vành tai nhỏ Hỏi rồi lắng nghe.

Phạm Như Hà

* Kết quả đúng: al

Hai bàn tay em

Như hoa đầu cành. b/ Mặt biển sáng trong như tấm thảm khổng lồ bằng ngọc thạch.

Vũ Tú Nam Cánh diều như dấu “á” Ai vừa tung lên trời.

Lương Vĩnh Phúc Ơ, cái dấu hỏi Trông ngộ ngộ ghế, .. . – .. Như vành tai nhỏ Hỏi rồi lắng nghe.

Phạm Như Hà

Giải bài tập Tiếng Việt 3 Tập 1-Tuần 1: Luyện từ và câu: Ôn về từ chỉ sự vật. So sánh
Đánh giá bài viết
News Reporter