Bài 1. Mỗi bài tập dưới đây có nêu kèm theo một số câu tra lời A, B,C, D (là đáp số, kết quả tính, …). Hãy khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

a) Giá trị của chữ số 3 trong số 683941 là:

A. 3               B. 300             C. 3000             D. 30000

Số thích hợp để viết vào chỗ chấm là:

A. 7028              B. 7038              C. 6928              D. 6938

c) Phân số nào chỉ phần đã tô màu của hình dưới đây?

A. 1               B.4                 C.9                    D.36

e) Nếu một quả táo cân nặng 50g thì cần có bao nhiêu quả táo như thế để cân được 4kg?

A. 80                  B. 50                     C. 40                D. 20

Bài 2 Tính

Bài 3. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) Tượng đài Vua Lý Thái Tổ ở Hà Nội cao 1010cm, hay ….m ….cm.

b) Năm 2010 cả nước ta kỉ niệm “Một nghìn năm Thăng Long – Hà Nội”. Như vậy, Thủ đô Hà Nội được thành lập năm …. thuộc thế kỉ ….

Bài 4. Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng 24m và chiều rộng bằng 2/5 chiều dài.

a) Tính chiều dài, chiều rộng của mảnh vườn.

b) Tính diện tích của mảnh vườn.

HƯỚNG DẪN GIẢI

Bài 1. a) C. 3000;  b) B. 7038;  c) D 4/9. 3;  d) A. 1;  e) A. 80.

 Bài 3.

a) 1010cm, hay 10m 10cm.

b) Năm 2010, thế kỉ XI.

* 2010 – 1000 = 1010

Bài 4

Giải

Ta có sơ đồ:

a) Theo sơ đồ, hiệu số phần bằng nhau là:

5 – 2 = 3 (phần)

Chiều dài mảnh vườn hình chữ nhật:

24 : 3 x 5 = 40 (m)

Chiều rộng mảnh vườn là:

40 – 24 = 16 (m)

b) Diện tích mảnh vườn là:

40 x 16 = 640 (m²)

Đáp số: a) a: 40m; b: 16m; b) 640m².

 

Nguồn website giaibai5s.com

Giải bài tập SGK Toán 4 Tập 2 – Chương 6, Bài 174: Luyện tập chung trang 179
Đánh giá bài viết
News Reporter