I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ

– Hiểu vì sao sắt thường có số oxi hóa +2, +3 và tính chất hóa học đặc trưng của hợp chất sắt(II), hợp chất sắt(III). ..

– Rèn luyện kĩ năng giải các bài tập về sắt và các hợp chất của sắt.

Nguồn website giaibai5s.com

HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP (SGK) Bài 1 (Trang 165, SGK) a. 2Fe + 6H2SO4 (đặc) + 3SO,1 + Fe2(SO4)3 + 6HẠO b. Fe HNO3 (đặc) –→ 3N029 + Fe(NO3)3 + 3H20 c. Fe + 4HNO3 (loãng) → NOT + Fe(NO3)3 + 2H2O d. 3FeS + 12HNO3 → 9NOT + Fe2(SO4)3 + Fe(NO3)3 + 6H2O Hoặc 2FeS + 6HNO3 + H2SO4 + 6NOT + Fe2(SO4)3 + 4H2O

Bài 2 (Trang 165, SGK) | Cho dung dịch NaOH vào các mẫu hợp kim. Mẫu hợp kim tan một phần và có bọt khí là Al-Fe, Al-Cu. Mẫu còn lại không tan là Cu-Fe.

2A1+ 2NaOH + 6H2O -> 2Na[Al(OH)4] + 3H21

Cho dung dịch FlCl vào hai mẫu hợp kim: Al-Fe, Al Cu. Mẫu hợp kim tan | một phần là Al-Cu. Mẫu hợp kim tan hết là Al-Fe.

2A1 + 6HCl → 2A1C13.+ 3H2|| Fe + 2HCl → FeCl2 + H21 Bài 3 (Trang 165, SGK) Cu

(NaA102 Fe + NaOH →

– tách Fe, Cu 1 tan Fe, Cu

Lấy dung dịch sục CO2: NaAlO2 + CO2 + 2H2O + Al(OH)3 + NaHCO, Nhiệt phân: 2Al(OH)3 -> Al2O3 + 3H2O Lấy tách Al2O, đem điện phân nóng chảy, thu được Al tinh khiết. A1203 dpng 241 +02 Phần rắn hòa tan trong HCl dư: Fe +Hc4 j Cu

, 4 tách Cu, điện phân dung dịch FeCl,

. Cu : FeCl2 Fe + 2HCI → FeCl2 + H21 FeCl2 dpdd Fe + Cl21 Bài 4 (Trang 165, SGK) Phương trình phản ứng: Fe + H2SO4 –FeSO4 + H2 Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu

(2) Từ (1) suy ra: nFe (1) = nu, = = 0,025 (mol)

(1)

0,56

Từ (2) suy ra: ncu = nFe (2) = 2 = nFe (1) = 0,05 (mol) Vậy khối lượng Fe đã dùng là: 56 x (0,025 + 0,05)= 4,2 (g) Khối lượng chất rắn thu được là: 0,05 x 64 = 3,2 (g) Bài 5 (Trang 165, SGK) mmuổi = Mnh oxit + Am Am = mso2- – mo mso – = 96 ~ nh,so, = 96 % 0,02 = 1,92 (g) mo = ny,so, = 0,02 (mol) = no = 0,02 x 16 = 0,32 (g)

→ Mmuối = 2,3 + (1,92 – 0,32) = 3,9 (g) Vì vậy, chúng ta chọn D. Bài 6 (Trang 165, SGK) Gọi p, n, e lần lượt là số proton, nơtron và electron trong nguyên tố X. Ta có hệ phương trình: (p+ n + e = 82

(p= c = 26 p= e

Nguyên tố X là Fe.

(n = 30

le+p-n= 22

Vì vậy, chúng ta chọn A.

Giải bài tập Hóa Học lớp 12 Cơ bản-Chương 7. Sắt và một số kim loại quan trọng-Bài 37. Luyện tập: Tính chất hóa học của sắt và hợp chất của sắt
Đánh giá bài viết