I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ .

2. Một số hợp chất quan trọng của kim loại kiềm

NaOH, NaHCO3, Na2CO3, KNO3,…

3. Một số hợp chất quan trọng của kim loại kiềm thổ

Ca(OH)2, CaCO3, Ca(HCO3)2, CaSO4,…

4. Nước cứng

– Nước cứng là nước chứa nhiều ion Ca2+ và Mg2+, nước mềm là nước chứa | ít hoặc không chứa các ion trên.

– Phân loại: nước cứng có tính chất tạm thời, có tính cứng vĩnh cửu, có tính cứng toàn phần.

-Cách làm mềm nước cứng: phương pháp kết tủa và phương pháp trao đổi ion.

Nguồn website giaibai5s.com

  1. HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP (SGK) Bài 1 (Trang 132, SGK)

Gọi x là số mol NaOH. | Gọi y là số mol KOH.

…f40x + 56y = 3,04 [x = 0,02 Ta có: .

158,5x+74,5y = 4,15 ly = 0,04 Suy ra: mNaOH = 0,02 x 40 = 0,8 (g) mkoh = 0,04 x 56 = 2,24 (g): . .

Vì vậy, chúng ta chọn D. | Bài 2 (Trang 132, SGK)

Ta có: nco, = 0,3 (mol) Ta thấy: 1<nco, : nca(oh), = 0,3 : 0,25 <2 Vậy xảy ra 2 phản ứng: CO2 + Ca(OH)2 = CaCO31 + H2O xmol xmol xmol 2CO2 + Ca(OH)2 + Ca(HCO3)2. 2ymol ymol Ta có hệ phương trình: sx + y = 0,25 _fx=0,2 1x + 2y = 0,3 ly=0,05

6.72

mcaco, = 0,2 x 100 = 20 (g) Vì vậy, chúng ta chọn C. Bài 3 (Trang 132, SGK) Na2CO3 có thể dùng để làm mềm nước cứng có tính cứng vĩnh cửu. . CaSO4 + Na2CO3 → Na2SO4 +CaCO31 Ca(HCO3)2 + Na2CO3 → 2NaHSO4 +CaCO31 Vì vậy, chúng ta chọn C. Bài 4 (Trang 132, SGK) Phương trình hóa học: MgCO3 + 2HCl → MgCl2 + CO2+ + H2O BaCO3 + 2HCl → BaCl2 + CO2† + H20 CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3] + H2O

(3) Theo (1), (2), (3) để lượng kết tủa B thu được là lớn nhất thì: nco, = 1 mgco, + nBaco; = 0,2 (mol) Ta có. 28,1xa 28,1x (100 −a).

2=0,2 = a = 29,89 **** 100×84′ 100×197 Bài 5 (Trang 132, SGK)

Để điều chế kim loại kiềm và kiềm thổ, người ta điện phân nóng chảy muối halogen: CaCl2 dpnç, Ca + Cl2

Vì vậy, chúng ta chọn B. Bài 6 (Trang 132, SGK) Ta có: ncaCO, (1 = 0,03mol

ncaco; (3) = 0,02mol Khi đun nóng được thêm kết tủa nên ta có muối Ca(HCO3)2. . CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3] + H20 0,03mol 0,03mol 2002 + Ca(OH)2 + Ca(HCO3)2 0,04mol

0,02mol Ca(HCO3)2 1 > CaCO31 + H2O + CO2 0,02mol

0,02mol

Enco, =a = ne.co, (o) + 2 caco, (n) = 12+2×120 = 0,07 (mol)

100

Vì vậy, chúng ta chọn C

Giải bài tập Hóa Học lớp 12 Cơ bản-Chương 6. Kim loại kiềm, kim loại kiềm thô, nhôm-Bài 28. Luyện tập: Tính chất của kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ và hợp chất của chúng
Đánh giá bài viết