I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ

1. Khái niệm

Polime là những hợp chất có phân tử khối rất lớn do nhiều đơn vị cơ sở (gọi là mắt xích) liên kết với nhau tạo nên.

2. Cấu tạo mạch polime

Có ba kiểu cấu tạo mạch polime:

– Mạch không nhánh;

– Mạch có nhánh;

– Mạch mạng không gian.

3. Khái niệm về các loại vật liệu polime

a. Chất dẻo là những vật liệu polime có tính dẻo.

b. Cao su là những vật liệu polime có tính đàn hồi.

c. Tơ.

d. Keo dán. Thành phần chính của chất dẻo, cao su, tơ, keo dán là polime.

4. So sánh hai loại phản ứng điều chế polime

Nguồn website giaibai5s.com

Giải bài tập Hóa Học lớp 12 Cơ bản-Chương 4. Polime và vật liệu Polime-Bài 15. Luyện tập: Polime và vật liệu polime
Đánh giá bài viết