I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ

– Amino axit là loại hợp chất hữu cơ tạp chức, phân tử chứa đồng thời nhóm amino (NH2) và nhóm cacboxyl (COOH).

– Tên gọi: tên axit cacboxyl tương ứng + amino + số hoặc chữ cái Hi Lạp chỉ vị trí của nhóm NH2 trong mạch.

– Tồn tại dưới dạng ion lưỡng cực: H2N-R-COOH→H3N+-R-COO‾.

– Tính chất hóa học: Tính chất lưỡng tính, tính axit – bazơ của dung dịch amino axit, phản ứng este hóa, phản ứng trùng ngưng của ε-aminocaproic và ω-aminoenantoic.

– Ứng dụng:

+ Amino axit thiên nhiên (hầu hết là α-amino axit) là cơ sở để kiến tạo nên các loại protein của cơ thể sống.

+ Một số amino axit được dùng phổ biến trong đời sống như muối mononatri của axit glutamic dùng làm gia vị thức ăn (gọi là mì chính hay bột ngọt); axit glutamic là thuốc hỗ trợ thần kinh, methionin là thuốc bổ gan.

+ Axit 6-aminohexanoic và axit 7-aminoheptanoic là nguyên liệu để sản xuất tơ nilon-6 và nilon-7. 

Nguồn website giaibai5s.com

Giải bài tập Hóa Học lớp 12 Cơ bản-Chương 3. Amin, Amino Axit và Protein-Bài 10. Amino axit.
Đánh giá bài viết