Đề: Công cha như núi Thái Sơn, Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Một lòng thờ mẹ kính cha, Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. Hãy giải thích nội dung của bài ca dao trên. Dựa vào một số tác phẩm văn học và gương những người con hiếu thảo, hãy chứng minh rằng người Việt Nam từ xưa đến nay đều thực hiện theo lời nhắn nhủ trong bài ca dao đó.

I. Yêu cầu

– Kiểu bài lập luận giải thích kết hợp với chứng minh.

– Nội dung : Ca ngợi công lao cha mẹ, khuyên con cái phải có trách nhiệm phụng dưỡng cha mẹ.

II. Gợi ý

– Dựa vào nội dung bài ca dao mà tìm ra luận điểm, luận cứ giải thích vấn đề trên.

– Nhớ lại cách lập luận giải thích và áp dụng.

– Vấn đề có thể phát triển rất rộng trong bài viết. Với thời gian làm bài quy định và để tập trung vào giới hạn nêu ở đề bài, nên lựa chọn nội dung cho cô đọng.

III. Lập dàn ý

A. MỞ BÀI

– Dẫn bài ca dao.

– Nêu vấn đề cần giải thích : Công lao của cha mẹ rất to lớn ; con cái phải có trách nhiệm phụng dưỡng, tôn kính cha mẹ.

B. THÂN BÀI

1. Giải thích ý nghĩa bốn câu ca dao.

+ Vì sao nói công cha cao như núi ?

+ Vì sao nói nghĩa mẹ nhiều như nước trong nguồn ?

+ Như thế nào là “thờ mẹ”, “kính cha” ? Như thế nào là “hiếu” với cha mẹ ?

+ Làm thế nào để thực hiện lời khuyên trên. Phải biết thực hiện đúng bổn phận của người làm con.

2.  Chứng minh những tấm gương hiếu thảo với cha mẹ : qua ca dao, qua một số tác phẩm văn học.

C. KẾT BÀI

– Lời khuyên trong bài ca dao thể hiện một thái độ đúng đắn trong cư xử của con cái với cha mẹ.

Đề: Công cha như núi Thái Sơn, Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Một lòng thờ mẹ kính cha, Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. Hãy giải thích nội dung của bài ca dao trên. Dựa vào một số tác phẩm văn học và gương những người con hiếu thảo, hãy chứng minh rằng người Việt Nam từ xưa đến nay đều thực hiện theo lời nhắn nhủ trong bài ca dao đó.
Đánh giá bài viết