I. Bài tập nhận thức kiến thức mới

– Hô hấp gắn liền với các hoạt động sống của tế bào và cơ thể: Hô hấp cung cấp ôxi cho tế bào của cơ thể và loại CO2 do các tế bào thải ra khỏi cơ thể.

– Hô hấp gồm những giai đoạn chủ yếu:

+ Sự thở

+ Trao đổi khí ở phổi 

+ Trao đổi khí ở tế bào

– Sự hở có ý nghĩa đối với hộ hấp là: Sự thở giúp thông khí ở phổi, tạo điều kiện cho trao đổi khí diễn ra liên tục.

– Những đặc điểm cấu tạo của các cơ quan thông đường dẫn khí có tác dụng làm ẩm, làm ấm không khí đi vào phổi và tham gia bảo vệ phổi tránh khỏi các tác nhân có hại:

* Những đặc điểm cấu tạo của các cơ quan trong đường dẫn khí có tác dụng làm ẩm, làm ấm không khí đi vào phổi là:

+ Khí quản có lớp niêm mạc tiết chất nhày có tác dụng làm ẩm.

+ Mũi có lớp mao mạch dày đặc có tác dụng làm ấm không khí đi vào phổi.

* Đặc điểm tham gia bảo vệ phổi tránh khỏi các tác nhân có hại là:

+ Mũi có nhiều lông mũi giữ lại các hạt bụi lớn, chất nhầy do niêm mạc tiết ra giữ lại các hạt bụi nhỏ, lớp lông rung quét bụi ra khỏi khí quản.

+ Sụn thanh nhiệt (nắp thanh quản) dậy kín đường hô hấp cho thức ăn khỏi lọt vào khi nuốt.

+ Họng có tuyến amiđan và tuyến V.A. chứa nhiều tế bào limphô tiết kháng thể vô hiệu hoá các tác nhân gây nhiễm. 

– Đặc điểm cấu tạo của phổi có tác dụng làm tăng diện tích bề mặt trao đổi khí lên tới 70-80m2 là do:

+ Phổi có tới 700-800 triệu phế nang.

+ Bao bọc phổi có 2 lớp màng là lá thành dính chặt vào thành ngực và lá tạng dính chặt vào phổi, giữa chúng là lớp dịch mỏng làm cho áp suất trong chúng là âm hoặc không (0) làm phổi nở rộng và xốp.

– Nhận xét về chức năng chung của đường dẫn khí và 2 lá phổi: Đường dẫn khí và 2 lá phổi có chức năng:

+ Dẫn khí vào và ra

+ Làm ẩm, làm ấm không khí đi vào phổi và bảo vệ phổi.

+ Phổi là nơi trao đổi khí giữa cơ thể và môi trường ngoài.

II. Bài tập củng cố, hoàn thiện kiến thức

Câu 1. Hô hấp có vai trò không ngừng cung cấp ôxi cho các tế bào của cơ thể và thải CO2 ra khỏi cơ thể do tế bào loại ra.

Câu 2. Cấu tạo hệ hô hấp của người và của thỏ:

– Giống nhau:

+ Đều nằm trong khoang ngực và được ngăn cách với khoang bụng bởi cơ hoành. 

+ Đều gồm đường dẫn khí và 2 lá phổi.

+ Đường dẫn khí đều có mũi, hầu, thanh quản, khí quản, phế quản.

+ Mỗi lá phổi đều được cấu tạo bởi các phế nang tập hợp thành từng cụm, bao quanh mỗi phế nang là một mạng mao mạch dày đặc.

+ Bao bọc phổi có 2 lớp màng: lá thành dính vào thành ngực, lá tạng dính vào phổi, giữa 2 lớp màng là chất dịch.

– Khác nhau:

Đường dẫn khí ở người có thanh quản phát triển hơn ở chức năng phát âm.

Câu 3. Giải thích câu nói: Chỉ ngừng thở 3-5 phút thì máu qua phổi sẽ chẳng có O2 để mà nhận:

   Trong 3-5 phút ngừng thở, không khí trong phổi cũng ngừng lưu thông, nhưng tim không ngừng đập, máu không ngừng lưu thông qua các mao mạch phổi, trao đổi khí ở phổi vẫn diễn ra, ôxi trong phổi vẫn khuếch tán vào máu, CO2 vẫn khuếch tán ra, cuối cùng nồng độ ôxi trong phổi hạ thấp tới mức không đủ áp lực để khuếch tán vào máu nữa.

Câu 4. Nhà du hành vũ trụ, lính cứu hỏa, người thợ lặn có thiết bị cung cấp ôxi bảo đảm sự hô hấp bình thường trong các môi trường thiếu ôxi.

III. Bài tập bổ sung

Câu 1. Hãy chọn phương án trả lời đúng nhất:

1. Nơi xảy ra trao đổi khí ở phổi là:

a. Xoang mũi      b. Phế quản.     c. Khí quản .    d. Phế nang

2. Tuyến V.A và tuyến Amiđan có ở:

a. Khí quản      b. Họng     c. Thanh quản       d.Mũi

3. Hoạt động nào dưới đây không phải là chức năng của hô hấp?

a. Loại bỏ CO2 ra khỏi cơ thể 

b. Cung cấp chất dinh dưỡng cho tế bào

c. Cung cấp ôxi cho tế bào

d. Giúp tế bào và cơ thể tránh bị đầu độc bởi khí CO2.

4. Vừa tham gia dẫn khí hô hấp vừa là bộ phận của cơ quan phát âm là:

a. Thanh quản      b. Phế quản    c. Khí quản         d. Phổi

5. Cấu tạo bởi 15-20 vòng sụn khuyết xếp chồng lên nhau. Có lớp niêm mạc tiết chất nhày với nhiều lông rung chuyển động liên tục. Đây là đặc điểm cấu tạo của:

a. Thanh quản               b. Khí quản   

c. Phế quản                   d. Cả a, b, c đều đúng

Đáp án: 10, 2b, 3b, 4a, 5b.

Câu 2. Hãy nối các ý ở cột A với các ý ở cột B sao cho phù hợp rồi ghi vào phần trả lời:

Cột A(Cơ quan hô hấp) Cột B (Chức năng)
1. Khoang mũi  a. Chống bụi, vi khuẩn và vật lạ, giúp không khí dễ đi qua
2. Khí quản và phế b. Làm tăng bề mặt trao đổi khí của phổi, đảm bảo cho sự quản trao đổi khí giữa máu với không khí trong phế nang dễ dàng.
3.Thanh quản c. Ngăn bụi và diệt khuẩn, sưởi ấm và làm ấm không khí
4. Phổi d. Nhận không khí từ khoang mũi, hầu chuyển vào khí quản. Ngăn thức ăn không cho lọt vào khí quản trong lúc nuốt thức ăn

 Trả lời: ………….: 2………. 3……….

Đáp án: 1-c, 2-a, 3-, 4-b.

Câu 3. Các cơ quan trong hệ hô hấp của người và chức năng của chúng?

Đáp án: Các cơ quan trong hệ hô hấp của người và chức năng của chúng:

Cơ quan hô hấp gồm:

* Đường dẫn khí: gồm mũi, họng, thanh quản, khí quản, phế quản: có chức năng dẫn khí vào và ra, ngăn bụi, làm ẩm, làm ấm không khí. 

* Hai lá phổi: phổi phải có 3 thuỳ, phổi trái có 2 thuỳ, thực hiện sự trao đổi khí giữa cơ thể và môi trường ngoài.

Nguồn website giaibai5s.com

Chương IV. Hô hấp-Bài 20. Hô hấp và các cơ quan hô hấp
Đánh giá bài viết