Câu 2 (trang 18 SGK Vật Lý 6)

Trên vỏ túi bột giặt OMO có ghi 500g. Số đó chỉ gì?

Giải

Trên vỏ túi bột giặt OMO ghi 500g. Số đó chỉ lượng bột giặt có trong túi.

Câu 2 (trang 18 SGK Vật Lý 6)
Đánh giá bài viết