Ở nhiệt độ nào bắt đầu thấy xuất hiện các bọt khí ở đáy bình?

Giải

Khoảng từ nhiệt độ: 40°C – 62°C.

Câu 1 (trang 87 SGK Vật Lý 6)
Đánh giá bài viết