Câu 1.B4 (Bài tập nâng cao Vật Lý 6)

Câu 1.B4 (Bài tập nâng cao Vật Lý 6)
5 (100%) 11 votes

Để đo thể tích của một vật rắn không thấm nước, khi nào ta dùng bình tràn? Nêu cách làm

Giải

– Khi một vật rắn không thấm nước và không bỏ lọt vào bình chia độ thì ta sẽ dùng bình tràn.

Cách làm:

Thả chìm vật rắn không thấm nước vào bình tràn chứa đầy nước. Thể tích nước tràn ra chính là thể tích của vật rắn đó.