Học tốt Ngữ Văn 9 Tập 1 – Bài 17: Vản bản: Những đứa trẻ (trích Truyện thời thơ ấu)

On

ĐỌC – HIỂU VĂN BẢN 1. – Ba phần của bài và tiêu đề: + Từ đầu đến “ấn em nó cúi xuống”: Tình bạn tuổi thơ trong trắng. + Tiếp theo đến “cấm không được đến nhà tao”: Tình bạn bị…

Học tốt Ngữ Văn 9 Tập 1 – Bài 13: Tập làm văn: Đối thoại, độc thoại và độc thoại nội tâm trong văn bản tự sự

On

I. ĐỐI THOẠI, ĐỘC THOẠI VÀ ĐỘC THOẠI NỘI TÂM TRONG VĂN BẢN TỰ SỰ. a) Trong ba câu mở đầu đoạn trích cho thấy có ít nhất là hai người phụ nữ tản cư đang nói chuyện với nhau. Dấu hiệu…

Học tốt Ngữ Văn 9 Tập 1 – Bài 13: Tập làm văn: Viết bài tập làm văn số 3 – văn tự sự

On

THAM KHẢO MỘT SỐ BÀI SAU THẦY TÔI – Sao mày vô tâm thế? Thầy Long đã mất rồi! – Thầy Long nào? – Cái ngữ mọt sách – (bọn bạn thường gọi tôi là “mọt sách”) – Thầy “Long phương pháp”…

Học tốt Ngữ Văn 9 Tập 1 – Bài 12: Tập làm văn: Luyện tập viết đoạn văn tự sự có sử dụng yếu tố nghị luận

On

I. THỰC HÀNH TÌM HIỂU YẾU TỐ NGHỊ LUẬN TRONG ĐOẠN VĂN TỰ SỰ 1. Đọc đoạn văn Câu chuyện kể về hai người bạn cùng đi trên sa mạc. Yếu tố nghị . luận chủ yếu được thể hiện trong câu…