Sự phân hóa lãnh thổ-Bài 40. Thực hành: Đánh giá tiềm năng kinh tế của các đảo ven bờ và tìm hiểu về ngành công nghiệp dầu khí

On

I. MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT ĐƯỢC – Nhận biết tiềm năng kinh tế của các đảo ven bờ, quần đảo Việt Nam, tình hình phát triển của ngành dầu khí. – Đọc bảng kiến thức. – Nhận II. GỢI Ý NỘI DUNG…

Sự phân hóa lãnh thổ-Bài 39. Phát triển tổng hợp kinh tế và bảo vệ tài nguyên, môi trường biển – đảo (tiếp theo)

On

I. MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT ĐƯỢC – Trình bày các hoạt động: khai thác và chế biến khoáng sản biển, phát triển tổng hợp giao thông biển. – Biết được sự cần thiết và phương hướng của việc bảo vệ tài nguyên…

Sự phân hóa lãnh thổ-Bài 38. Phát triển tổng hợp kinh tế và bảo vệ tài nguyên, môi trường biển – đảo

On

I. MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT ĐƯỢC – Biết được các đảo, quần đảo lớn: tên, vị trí. – Phân tích được ý nghĩa kinh tế của biển, đảo đối với việc phát triển kinh tế, an ninh, quốc phòng. – Trình bày…

Sự phân hóa lãnh thổ-Bài 37. Thực hành : Vẽ và phân tích biểu đồ về tình hình sản xuất của ngành thuỷ sản ở Đồng bằng sông Cửu Long

On

I. MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT ĐƯỢC – Biết phân tích tình hình phát triển ngành thuỷ sản, hải san ở Đồng bằng sông Cửu Long. – Vẽ biểu đồ. II. GỢI Ý NỘI DUNG THỰC HÀNH 1. Dựa vào bảng 37.1, vẽ…

Sự phân hóa lãnh thổ-Bài 34. Thực hành : Phân tích một số ngành công nghiệp trọng điểm ở Đông Nam Bộ

On

I. MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT ĐƯỢC – Củng cố kiến thức đã học về những điều kiện phát triển tốn ; thiệp và vai trò của vùng Đông Nam Bộ trong phát triển công nghiệp của cả nước. – Vẽ biểu đồ….

Sự phân hóa lãnh thổ-Bài 30. Thực hành: So sánh tình hình sản xuất cây công nghiệp lâu năm ở Trung du và miền núi Bắc Bộ với Tây Nguyên

On

I. MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT ĐƯỢC – So sánh được tình hình sản xuất cây công nghiệp lâu năm ở hai vùng: Trung du và miền núi Bắc Bộ và Tây Nguyên. – Phân tích bảng thống kê. – Viết báo cáo…