Giải bài tập SGK Hình học 8 Tập 2 – Chương 4, Bài 3: Thể tích của hình hộp chữ nhật

On

Kiến thức cần nhớ  1. Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng Một đường thẳng a vuông góc với mặt phẳng (P) nếu nó vuông góc với hai đường thẳng cắt nhau bất kì nằm trong mp(P). Nhận xét: Nếu một đường…

Giải bài tập SGK Hình học 8 Tập 2 – Chương 3, Bài 8: Các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông

On

Kiến thức cần nhớ  1. Áp dụng các trường hợp đồng dạng của tam giác vào tam giác vuông Hai tam giác vuông đồng dạng với nhau nếu : a) Tam giác vuông này có một góc nhìn bằng một góc nhọn…

Giải bài tập SGK Hình học 8 Tập 2 – Chương 3, Bài 5,6,7: Các trường hợp tam giác đồng dạng

On

Kiến thức cần nhớ  1. Trường hợp đồng dạng thứ nhất Định lí: Nếu ba cạnh của tam giác này tỉ lệ với ba cạnh của tam giác kia thì hai tam giác đó đồng dạng với nhau. 2. Trường hợp đồng…

Giải bài tập SGK Hình học 8 Tập 2 – Chương 3, Bài 4: Khái niệm hai tam giác đồng dạng

On

Kiến thức cần nhớ 1. Định nghĩa: Tam giác A’B’C’ gọi là đồng dạng với tam giác ABC nếu 2. Tính chất a) Mỗi tam giác đồng dạng với chính nó. 3. Định lí Nếu một đường thẳng cắt hai cạnh của…

Giải bài tập SGK Hình học 8 Tập 2 – Chương 3, Bài 3: Tính chất đường phân giác của tam giác

On

Kiến thức cần nhớ Định lí: Trong tam giác, đường phân giác của một góc chia cạnh đối diện thành hai đoạn tỉ lệ với hai cạnh kề hai đoạn ấy. Nguồn website giaibai5s.com Kiến thức cần nhớ Định lí: Trong tam…