Giải bài tập Vật lí 7 – Bài 28: Thực hành: Đo cường độ dòng điện và hiệu điện thế đối với đoạn mạch song song

On

A. TRẢ LỜI CÁC CÂU HỎI TRONG SÁCH GIÁO KHOA C1. Quan sát hình 28.1a và b để nhận biết hai bóng đèn được mắc song song: –  Hai điểm nào là hai điểm nối chung của các bóng đèn?. – Đoạn…

Giải bài tập Vật lí 7 – Bài 27: Thực hành Đo cường độ dòng điện và hiệu điện thế đối với đoạn mạch nối tiếp

On

A. TRẢ LỜI CÁC CÂU HỎI TRONG SÁCH GIÁO KHOA C1. Hãy cho biết trong mạch điện này, ampe kế và công tắc được mắc như thế nào với các bộ phận khác. Giải Ampe kế, công tắc trong mạch điện này…