Học tốt Sinh học Lớp 7 – Bài 61+62: Tìm hiểu một số động vật có tầm quan trọng trong kinh tế địa phương

On

I. MỘT SỐ NỘI DUNG CẦN LƯU Ý  Câu 1: Địa phương em thường nuôi những động vật nào? Hướng dẫn trả lời Hầu hết các địa phương Việt Nam đều nuôi các loại gia súc (trâu, bò, dê, lợn,…), gia cầm…

Học tốt Sinh học Lớp 7 – Bài 51: Đa dạng của lớp thú (Tiếp theo). Các bộ móng guốc và bộ linh trưởng

On

I. MỘT SỐ NỘI DUNG CẦN LƯU Ý 1. Câu hỏi chuẩn bị bài Vấn đề 1. Hãy trình bày đặc điểm chung của lớp Thú Trả lời Trình bày ở bảng sau: Bộ lông Bộ răng Tuần hoàn Sinh sản Nuôi…

Học tốt Sinh học Lớp 7 – Bài 50: Đa dạng của lớp thú(Tiếp theo). Bộ ăn sâu bọ – bộ gặm nhấm – bộ ăn thịt

On

I. MỘT SỐ NỘI DUNG CẦN LƯU Ý 1. Câu hỏi chuẩn bị bài Cấu tạo, đời sống và tập tính của một số đại diện thuộc bộ Ăn sâu bọ, bộ Gặm nhấm và bộ Ăn thịt Trả lời Bộ Thú…