Giải vở bài tập Tiếng việt lớp 5 tập 2 – Tuần 35: Ôn tập cuối học kì II

On

Tiết 1 Lập bảng tổng kết về chủ ngữ, vị ngữ trong từng kiểu câu kể theo những yêu cầu sau: a) Câu hỏi của chủ ngữ hoặc vị ngữ.  b) Cấu tạo của chủ ngữ hoặc vị ngữ.  M:                Kiểu…