Giải bài tập Tiếng việt lớp 4 tập 2 – Tuần 33: Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Lạc quan – Yêu đời

On

* Hướng dẫn làm bài tập 1. Trong mỗi câu dưới đây (SGK trang 145) từ lạc quan được dùng với nghĩa nào? Câu Luôn tin tưởng ở tương lai tốt đẹp Có triển vọng tốt đẹp Tình hình đội tuyển rất…