Giải vở bài tập Tiếng Việt 4 Tập 1-Tuấn 18. Ôn tập cuối học kì I

On

Tiết 1 Ghi vào bảng tổng kết các bài tập đọc là truyện kể trong hai chủ điểm Có chí thì nên và Tiếng sáo diều: Tên bài Tác giả Nội dung chính Nhân vật Ông Trạng thả diều Trinh Đường Ông Trạng Nguyễn…

Giải vở bài tập Tiếng Việt 4 Tập 1-Tuần 10. Ôn tập giữa kì I

On

Tiết 1 1. Ghi vắn tắt vào bảng sau những điều cần nhớ về các bài tập đọc là truyện kể thuộc chủ điểm Thương người như thể thương thân: Tên bài Tác giả Nội dung chính Nhân vật Dế Mèn bênh vực…