Đề thực hành luyện tập thi THPT quốc gia môn Ngữ văn – Đề 27

On

I. ĐỌC HIỂU (3,0 điểm) Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu: Người giàu không nhất thiết phải có bằng cấp đàng hoàng, nhưng đều đánh giá cao việc tự học qua đọc sách hằng ngày. Steve Siebold là…

Đề thực hành luyện tập thi THPT quốc gia môn Ngữ văn – Đề 25

On

I. ĐỌC HIỂU (3,0 điểm) Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu: Như ta đã thấy, GDP không phản ánh được đầy đủ chất lượng cuộc sống, hay “mức độ phát triển”. Những vấn đề như bất bình đẳng,…

Đề thực hành luyện tập thi THPT quốc gia môn Ngữ văn – Đề 18

On

I. ĐỌC HIỂU (3,0 điểm) Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu: Chỉ số thông minh, hay IQ (viết tắt của Intelligence Quotient trong tiếng Anh), thường được cho là có liên quan đến sự thành công trong học…