Đề trắc nghiệm luyện thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2021 Khoa học Xã hội tập 2-Các đề ôn luyện-Đề số 18 Môn Địa Lí

On

Câu 1. Địa hình vùng núi Trường Sơn Nam có đặc điểm là A. địa hình núi thấp chiếm ưu thế. B. các dãy núi xen kẽ các thung lũng sông hướng tây bắc – đông nam. C. sự tương phản về…

Đề trắc nghiệm luyện thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2021 Khoa học Xã hội Tập 2-Các đề ôn luyện-Đề số 16 Môn Địa Lí

On

Câu 1. Địa hình nhiệt đới ẩm gió mùa của nước ta được biểu hiện rõ rệt ở A. sự xâm thực mạnh mẽ tại miền đồi núi và bồi lắng phù sa tại các vùng trũng. B. sự đa đạng của…

Đề trắc nghiệm luyện thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2021 Khoa học Xã hội Tập 2-Các đề ôn luyện-Đề số 16 Môn Lịch Sử

On

Câu 1. Liên bang Cộng hoà XHCN Xô viết được thành lập vào thời gian nào? A. Tháng 3–1921.                              B. Tháng 12–1922.  C. Tháng 3–1923.         …

Đề trắc nghiệm luyện thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2021 Khoa học Xã hội Tập 2-Các đề ôn luyện-Đề số 15 Môn Địa Lí

On

Câu 1. Quốc gia có đường biên giới trên đất liền dài nhất với nước ta là A. Lào.      B. Trung Quốc.      C. Campuchia.       D. Thái Lan. Câu 2. Ở nước ta, Tín phong hoạt động…

Đề trắc nghiệm luyện thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2021 Khoa học Xã hội Tập 2-Các đề ôn luyện-Đề số 15 Môn Lịch Sử

On

Câu 1. Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, phong trào độc lập dân tộc ở Đông Nam Á diễn ra sôi nổi ở đâu? A. Inđônêxia, Việt Nam. B. Việt Nam. C. Các nước trên bán đảo Đông Dương. D. Hầu hết…

Đề trắc nghiệm luyện thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2021 Khoa học Xã hội Tập 2-Các đề ôn luyện-Đề số 14 Môn Giáo Dục Công Dân

On

Câu 1. Đặc trưng của pháp luật không bao gồm nội dung nào dưới đây? A. Tính quy phạm phổ biến. B. Tính công khai, dân chủ. C. Tính quyền lực, bắt buộc chung. D. Tính xác định chặt chẽ về mặt…

Đề trắc nghiệm luyện thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2021 Khoa học Xã hội Tập 2-Các đề ôn luyện-Đề số 14 Môn Địa Lí

On

Câu 1. Việt Nam nằm ở A. rìa phía đông châu Á, khu vực cận nhiệt đới. B. phía đông Thái Bình Dương, khu vực kinh tế sôi động của thế giới. C. rìa phía đông của bán đảo Đông Dương, gần…