Đề trăc nghiệm luyện thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2021 Khoa học Tự nhiên Tập 1-Các đề ôn luyện-Đề số 9 Môn Sinh Học

On

Nguồn website giaibai5s.com Câu 1 y clorua coban khi ướt sẽ có màu hồng, khi khô có màu xanh sáng. Người ta ép giấy tâm clorua côban khô vào hai mặt lá khoai lang. Theo bạn kết luận nào dưới đây là…

Đề trắc nghiệm luyện thi trung học phổ thông quốc gia năm 2021 Khoa học Tự nhiên Tập 1-Các đề ôn luyện-Đề số 9 Môn Hóa Học

On

Nguồn website giaibai5s.com  Câu 1. Các kim loại Mg, Al thường được điều chế bằng phương pháp A, điện phân nóng chảy. thuy luyện. C. điện phân dung dịch. nhiệt luyện. Câu 2. Trong y học, hợp chất nào sau đây của…

Đề trắc nghiệm luyện thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2021 Khoa học Tự nhiên Tập 1-Các đề ôn luyện-Đề số 9 Môn Vật Lí

On

Nguồn website giaibai5s.com Câu 1. Dao động cơ là những chuyển động có giới hạn qua lại quanh một vị trí cân bằng. B. những chuyển động được lặp lại như cũ sau những khoảng thời gian bằng nhau. C, dao động…

Đề trắc nghiệm luyện thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2021 Khoa học Tự nhiên Tập 1-Các đề ôn luyện-Đề số 8 Môn Sinh Học

On

Nguồn website giaibai5s.com Câu 1. Kim loại nào sau đây điều chế được bằng phương pháp nhiệt luyện” A. Ca. Ba. C. Na. Fe. Câu 2. Kim loại có tính khử mạnh nhất trong các kim loại kiềm (Li, Na, K, Cs)…

Đề trắc nghiệm luyện thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2021 Khoa học Tự nhiên Tập 1-Các đề ôn luyện-Đề số 8 Môn Vật Lí

On

Nguồn website giaibai5s.com Câu 1. Một vật đang thực hiện một dao động điều hoà dưới tác dụng của một lực đàn hồi. Vật đối chiều chuyển động vào lúc A. lực tác dụng đối chiều. lực tác dụng đạt giá trị…

Đề trắc nghiệm luyện thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2021 Khoa học Tự nhiên Tập 1-Các đề ôn luyện-Đề số 7 Môn Sinh Học

On

Nguồn website giaibai5s.com Kích thước 1 tàn thể Câu 1. Đường cong tăng trưởng trình bày ở hình bên là một ví dụ về A. tăng trưởng theo tiềm năng sinh học. B. nguy cơ tuyệt chủng. C. tăng trưởng trong điều…

Đề trắc nghiệm luyện thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2021 Khoa học Tự nhiên Tập 1-Các đề ôn luyện-Đề số 7 Môn Hóa Học

On

Nguồn website giaibai5s.com Câu 1. Kim loại nào sau đây khi tác dụng với dung dịch AgNO3 không tạo ra Ag ? A. Zn. B. Cu. C. Li. My. Câu 2. Muốn bảo quản kim loại kiềm người ta ngâm kim loại…

Đề trắc nghiệm luyện thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2021 Khoa học Tự nhiên Tập 1-Các đề ôn luyện-Đề số 7 Môn Vật Lí

On

Nguồn website giaibai5s.com Câu 1. Đối với một vật dao động điều hoà, tỉ số giữa li độ của dao động và đại lượng nào sau đây luôn có giá trị không đổi ? A. Vận tốc. B. Cơ năng. C. Chu…

Đề trắc nghiệm luyện thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2021 Khoa học Tự nhiên Tập 1-Các đề ôn luyện-Đề số 6 Môn Sinh Học

On

Nguồn website giaibai5s.com Câu 1. Hô hấp hiếu khi xảy ra ở A. lạp thể. B. ti thể. chu kì Canvin. D. màng tilachit. Câu 2. Guanin dạng hiếm đã gây nên đột biến A. mất một cặp nuclêôtit. thay thế cặp…

Đề trắc nghiệm luyện thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2021 Khoa học Tự nhiên Tập 1-Các đề ôn luyện-Đề số 6 Môn Hóa Học

On

Nguồn website giaibai5s.com  Câu 1. Dày gồm các kim loại sắp xếp theo chiều tăng dần tính khư là Na, Mg, Al, Fe. B. Ag, Cu, Al, Mg. C. Al, Fe, Zn, Mg. D. Ag. Cu, Mg, Al. Câu 2. Chất nào…

Đề trắc nghiệm luyện thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2021 Khoa học Tự nhiên Tập 1-Các đề ôn luyện-Đề số 6 Môn Vật Lí

On

Nguồn website giaibai5s.com Câu 1. Một con lắc đơn dao động điều hoà. Khi qua cầu của con lắc đi qua vị trí cân bằng, đại lượng có giá trị bằng 0 là gia tốc tiếp tuyến. B. lực căng dây. C….

Đề trắc nghiệm luyện thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2021 Khoa học Tự nhiên Tập 1-Các đề ôn luyện-Đề số 5 Môn Sinh Học

On

Nguồn website giaibai5s.com  Câu 1. Sơ đồ bên mô ta quá trình tái ban ADN. Vị trí các đầu a, b, c, d trong chạc tái bản là : sợi dẫn dầu A. a : 5°; b: 3′;c:3`;d: 5. B. a :…