Đề trắc nghiệm luyện thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2021 Khoa học Xã hội tập 2-Các đề ôn luyện-Đề số 18 Môn Địa Lí

On

Câu 1. Địa hình vùng núi Trường Sơn Nam có đặc điểm là A. địa hình núi thấp chiếm ưu thế. B. các dãy núi xen kẽ các thung lũng sông hướng tây bắc – đông nam. C. sự tương phản về…

Đề trắc nghiệm luyện thi THPT quốc gia năm 2021 Khoa học tự nhiên Tập 2 – Đề số 18 môn Sinh học

On

Nguồn website giaibai5s.com Câu 1. Phát biểu nào sau đây sai khi nói về vai trò của quá trình thoát hơi nước ở cây ? Thoát hơi nước là động lực đầu trên của dòng mạch gỗ. B. Thoát hơi nước có…

Đề trắc nghiệm luyện thi THPT quốc gia năm 2021 Khoa học tự nhiên Tập 2 – Đề số 18 môn Hóa học

On

Nguồn website giaibai5s.com Câu 1. Trong các kim loại sau:K, Fe, Ba và Mg, kim loại có tính khử mạnh nhất là A. Fe. | B. Ba. K. Mg. Câu 2. Muối nào sau đây không bị nhiệt phân ? Na2CO3 B….

Đề trắc nghiệm luyện thi THPT quốc gia năm 2021 Khoa học tự nhiên Tập 2 – Đề số 18 môn Vật lí

On

Nguồn website giaibai5s.com Câu 1. Nguyên nhân làm vật dao động tắt dần là do A. không có lực tác dụng vào vật. lực tác dụng vào vật không đủ lớn. C. có ma sát giữa vật và môi trường. D. cả…

Đề trắc nghiệm luyện thi THPT quốc gia năm 2021 Khoa học tự nhiên Tập 2 – Đề số 17 môn Sinh học

On

Nguồn website giaibai5s.com Câu 1. Một gen có A = 600 nuclêôtit, G= 900 nuclêôtit. Khi đột biến, gen mới có A = 601 nuclêôtit và G = 899 nuclêôtit. Đây là dạng đột biến gen A. mất một cặp G –…

Đề trắc nghiệm luyện thi THPT quốc gia năm 2021 Khoa học tự nhiên Tập 2 – Đề số 17 môn Hóa học

On

Nguồn website giaibai5s.com Câu 1. Kim loại M khử được ion HT trong dung dịch axit loãng thành H2 và có thể được điều chế bằng cách khử ion của nó trong oxit bởi khí CO ở nhiệt độ cao. Kim loại…

Đề trắc nghiệm luyện thi THPT quốc gia năm 2021 Khoa học tự nhiên Tập 2 – Đề số 17 môn Vật lí

On

Nguồn website giaibai5s.com Câu 1. Trong dao động điều hoà của chất điểm, chất điểm đổi chiều chuyển động khi A. lực tác dụng đổi chiều. lực tác dụng có độ lớn cực đại. • C. lực tác dụng có độ lớn…

Đề trắc nghiệm luyện thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2021 Khoa học Xã hội Tập 2-Các đề ôn luyện-Đề số 16 Môn Địa Lí

On

Câu 1. Địa hình nhiệt đới ẩm gió mùa của nước ta được biểu hiện rõ rệt ở A. sự xâm thực mạnh mẽ tại miền đồi núi và bồi lắng phù sa tại các vùng trũng. B. sự đa đạng của…