Giải bài tập Đại số và Giải tích 11 chương trình cơ bản-Ôn tập cuối năm

On

Nguồn website giaibai5s.com CÂU HỎI Câu hỏi 1 và 2 (Trang 178, SGK) Nêu định nghĩa các hàm số lượng giác. Chỉ rõ tập xác định và tập giá | trị của từng hàm số. | Học sinh tự trả lời. Cho…

Chương III. Dãy số – cấp số cộng và cấp số nhân-Bài 4. Cấp số nhân

On

Nguồn website giaibai5s.com Cấp số nhân là một dãy số (hữu hạn hoặc vô hạn), trong đó kể từ số hạng thứ hai, mỗi số hạng đều là tích của số hạng đứng ngay trước nó với một số không đổi q…..

Chương III. Dãy số – cấp số cộng và cấp số nhân-Bài 3. Cấp số cộng 

On

Nguồn website giaibai5s.com KIẾN THỨC CƠ BẢN 1. Định nghĩa Cấp số cộng là một dãy số (hữu hạn hoặc vô hạn), trong đó kể từ số hạng thứ hai, mỗi số hạng đều bằng số hạng đứng ngay trước nó cộng…