Chương VIII: Dẫn xuất Halogen – Ancol – Phenol-Bài 43: Dẫn xuất Halogen của Hiđrocacbon

On

A. KIẾN THỨC CẦN NHỚ Tính chất hóa học 1) Phản ứng thế nguyên tử halogen bằng nhóm –OH: 2) Phản ứng tách hiđro halogenua: Quy tắc Zai-xếp: Khi tách HX khỏi dẫn xuất halogen, nguyên tử halogen X ưu tiên tách…

Chương VII. Hiđrocacbon thơm – nguồn Hiđrocacbon thiên nhiên – hệ thống hóa về  Hiđrocacbon-Bài 41. Nguồn Hiđrocacbon thiên nhiên

On

Nguồn website giaibai5s.com HƯỚNG DẪN GIẢI VÀ ĐÁP ÁN BÀI TẬP SGK TRANG 203 Câu 1. . Tính chất vật lí, thành phần và tầm quan trọng của dầu mỏ: – Dầu mỏ là một hỗn hợp lỏng, sánh màu sẫm, có…

Chương VII. Hiđrocacbon thơm – nguồn Hiđrocacbon thiên nhiên – hệ thống hóa về  Hiđrocacbon-Bài 40. Stiren và Naphtalen

On

A. KIẾN THỨC CẦN NHỚ I. Tính chất hóa học của stiren: a) Phản ứng cộng: H2, Br2, HCl,.. b) Phản ứng trùng hợp và đông trùng hợp: Phản ứng trùng hợp đồng thời 2 hay nhiều loại monome gọi là phản…

Chương VII. Hiđrocacbon thơm – nguồn Hiđrocacbon thiên nhiên – hệ thống hóa về  Hiđrocacbon-Bài 39. Benzen và đông đẳng

On

A. KIẾN THỨC CẦN NHỚ Tính chất hóa học 1) Phản ứng thế a) Tác dụng với brom: – Do ảnh hưởng của nhân thơm đối với mạch nhánh, nên khi chiếu sáng, toluen tham gia phản ứng thế nguyên tử hiđro…