Chương VII. Tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học-Bài 39. Luyện tập: Tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học

On

Nguồn website giaibai5s.com Nội dung nào thể hiện trong các câu sau đây là sai: Nhiên liệu cháy ở tầng khí quyển trên cao nhanh hơn khi cháy ở mặt đất. B. Nước giải khát được nén CO2 vào ở áp suất…