Bài 3. Giúp trẻ học chương III “Phép trừ có nhớ trong phạm vi 100”-V. Cách dạy trẻ về ngày, giờ và xem đồng hồ

On

B1: PH thảo luận cùng con về nhịp sống tự nhiên hằng ngày : – PH nêu : Mỗi ngày có ban ngày và ban đêm, hết ngày rồi lại đến đêm… Ngày nào cũng có buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều, buổi tối,…

Bài 3. Giúp trẻ học chương III “Phép trừ có nhớ trong phạm vi 100”-I-II. Cách dạy bảng trừ có nhớ. Trừ hai số có nhớ trong phạm vi 100. 

On

Nguồn website giaibai5s.com Cách dạy bảng trừ có nhớ BỊ: Xây dựng các phép trừ trong bảng : Ví dụ : Xây dựng bảng “12 trừ đi một số”. – Cho trẻ lấy 3 que tính (hoặc xòe 3 ngón tay), đếm…

Bài 2. Giúp trẻ học chương II “Phép cộng có nhớ trong phạm vi 100”-IV – V. Cách dạy vè hình chữ nhật và hình tứ giác. Cách dạy trẻ giải bài toán nhiều hơn, ít hơn.

On

Nguồn website giaibai5s.com B1: Giới thiệu hình chữ nhật : – PH đưa một số mảnh bìa (miếng gỗ) hình chữ nhật rồi giới | thiệu : đây là hình chữ nhật, có thể đưa ra ba hình khác nhau để nhận…

Bài 2. Giúp trẻ học chương II “Phép cộng có nhớ trong phạm vi 100”-I-II-III. Cách dạy các bảng cộng có nhớ. Cách dạy cộng hai số có nhớ trong phạm vi 100. Cách dạy các đơn vị ki-lô-gam (kg) và lít (l).

On

Nguồn website giaibai5s.com Cách dạy các bảng cộng có nhớ B1: Xây dựng các phép cộng trong bảng : Ví dụ : Xây dựng bảng “g cộng với một số”. Cho trẻ lấy 2 que tính (hoặc xòe 2 ngón tay), đếm…